Báo cáo hoạt động của trường THCS Quảng Hải tháng 04

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         Số:     /BC-TrTHCS QH                                   Quảng Hải, ngày 22 tháng 04 năm 2019     BÁO CÁO…

Kế hoạch tuần 31

  PHÒNG GD THỊ XÃ TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN  31  NĂM HỌC 2015-2016 Giáo viên trực tuần:  Phạm Thị Thanh Nhàn Trực lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần: Chấn chỉnh lại nề nếp…

Kế hoạch tuần 29 – THCS Quảng Hải

    PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                   KẾ HOẠCH TUẦN   29  NĂM HỌC 2015-2016  Giáo viên trực tuần:   Nguyễn Thị Thúy Hà Trực Lãnh đạo:   Phạm Thanh Đông Trọng tâm của tuần:  Tăng cường các giải pháp nâng cao chất…

Kế hoạch tuần 23

Trong tuần; 1/ Khẩn trương thu thập xữ lý hồ sơ minh chứng. Hà, Hàng kiểm tra từng minh chứng để đề nghj bổ sung Ngọc nghiên cưu hướng dẫn đề xuất những Gv có liên quan bổ sung khẩn trương. đ/c Thường viết phiếu…