Kế hoạch triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề năm 2018: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)”

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

Kế hoạch tuần 37

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 37( TUẦN 17 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Hoàng Thị Hà Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 36(Tuần 16 HK II). Tập trung…

Kế hoạch tuần 36

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 36( TUẦN 16 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thị Thương Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 35(Tuần 15 HK II). Tập luyện,…