Bài tuyên truyền giới thiệu sách tháng 12

BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12          PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG HẢI               Độc lập – Tự…
FB_IMG_1599361861468

Sáng tạo KHKT năm học 2021 – 2022

BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHKT HỌC SINH THCS I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do khách quan Quảng Hải là một xã có vị trí địa lý rất đặc…
received_725315924805162

Phan cong, phan hanh to van phong

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG HẢI PHÂN CÔNG CÁC PHẦN HÀNH CỦA TỔ HÀNH CHÍNH NĂM HỌC 2021 – 2022 TT Họ và tên Chuyên môn Công việc được giao Ghi chú 1 Cao Minh Ngọc Thiết bị 1. Quản…
FB_IMG_1599361461183

Bai viet ve ngay 20/10

Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Kính thưa: BGH nhà trường,…
FB_IMG_1599361391492

Ke ho hoat dong to van phong

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG HẢI Số: /KH-VP-TH & THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …