GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

TIÊT 48: LUYỆN TẬP   MỤC TIÊU: Kiến thức: – Cũng cố cách lập bảng và công thức tính số trung bình cộng (các bước và ý nghĩa của các kí hiệu) Kỹ năng: – Rèn kĩ năng lập bảng, tính số trung…

Giáo án Vật lý – Nguyễn Hoàng Lan

Ngày soạn: 16/08/2015                                                               Ngày giảng: 18 /08/2015 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC TIẾT 1 BÀI 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN   A-MỤC TIÊU: 1  Kiến thức: – …

Giáo án sinh 6 theo chuẩn kiến thức kỹ năng – Trương Thị Kim Ngân

Ngày soạn: 16/08/2015Ngày dạy: 6A,6B: 18/08/15  Tiết: 1                                                                                              Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG – NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: – Nêu được ví dụ phân biệt…

Giáo án Anh văn – Trần Thị Huyền

      Preparing Date: 15/8/2015 Teaching Date:….  /8/2015                          Period 1                                                  REVIEW AND TEST The aims: By the end of the lesson, ss will be able to review the main grammar points and    …