FB_IMG_1599361861468

Sáng tạo KHKT năm học 2021 – 2022

BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHKT HỌC SINH THCS I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do khách quan Quảng Hải là một xã có vị trí địa lý rất đặc…

Sáng kiến kinh nghiệm môn Anh văn

PHẦN MỞ ĐẦU        Trong đời sống xã hội hiện nay, Tiếng Anh ngày càng được xem là thứ tiếng thông dụng nhất trên thế giới. Khi xã hội phát triển, nhu…