Giáo án âm nhạc 6

HỌC KỲ I Tuần: 1 Ngày soạn: 20/8/2020 Tiết: 1 Ngày dạy: 23/8/2020 GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS TẬP HÁT: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: – Học sinh có khái niệm về nghệ thuật âm nhạc – Học sinh…