Bài tuyên truyền giới thiệu sách tháng 12

BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12          PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG HẢI               Độc lập – Tự…
FB_IMG_1599361861468

Sáng tạo KHKT năm học 2021 – 2022

BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHKT HỌC SINH THCS I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do khách quan Quảng Hải là một xã có vị trí địa lý rất đặc…

Bài tuyên truyền giới thiệu sách tháng 11

Bài giới thiệu sách tháng 11:      Bản tình ca mùa thu                                       ( Truyện chọn lọc viết về nhà giáo việt nam)   Tháng 11 lại về trong không khí hân…

Kế hoạch xây dựng thư viện tiên tiến năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Số:   /KH-THCS-QH                         Quảng Hải, ngày 20 tháng 9  năm 2019   KẾ HOẠCH 

Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 – 2020

            PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                         Độc lập – Tự do –Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Năm học 2019 – 2020   – Căn…