Kế hoạch hoạt động tổ hành chính tuần 22

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ HÀNH CHÍNH TUẦN 22 THƯ/NGÀY PHẦN HÀNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC BUỔI SÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC BUỔI CHIỀU GHI CHÚ       Thứ 2 21/01/2019 Văn phòng   Kế toán   Thư viện       Thiết…

Kế hoạch tuần 37

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 37( TUẦN 17 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Hoàng Thị Hà Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 36(Tuần 16 HK II). Tập trung…

Kế hoạch tuần 36

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 36( TUẦN 16 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thị Thương Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 35(Tuần 15 HK II). Tập luyện,…

Kế hoạch tuần 35

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 35( TUẦN 15 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Trần Thị Hiền Anh Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 34(Tuần 14 HK II). Học…

Kê hoạch tuần 34

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 32( TUẦN 12 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thiên Nghiêng Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 333(Tuần 13 HK II). Học bổ…

Kế hoạch tuần 33

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 33( TUẦN 13 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thiên Nghiêng Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 33(Tuần 13 HK II).    –  …

Kế hoạch tuần 32

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 32( TUẦN 12 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thị Thúy Hà Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 32(Tuần 12 HK II). Tổ…

Kế hoạch tuần 31

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 31( TUẦN 11 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Lê Thị Phương Thủy Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 31(Tuần 11 HK II). Thực…