Kế hoạch tuần 37

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 37( TUẦN 17 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Hoàng Thị Hà Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 36(Tuần 16 HK II). Tập trung…

Kế hoạch tuần 36

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 36( TUẦN 16 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thị Thương Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 35(Tuần 15 HK II). Tập luyện,…

Kế hoạch tuần 35

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 35( TUẦN 15 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Trần Thị Hiền Anh Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 34(Tuần 14 HK II). Học…

Kê hoạch tuần 34

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 32( TUẦN 12 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thiên Nghiêng Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 333(Tuần 13 HK II). Học bổ…

Kế hoạch tuần 33

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 33( TUẦN 13 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thiên Nghiêng Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 33(Tuần 13 HK II).    –  …

Kế hoạch tuần 32

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 32( TUẦN 12 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thị Thúy Hà Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 32(Tuần 12 HK II). Tổ…

Kế hoạch tuần 31

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 31( TUẦN 11 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Lê Thị Phương Thủy Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 31(Tuần 11 HK II). Thực…

Kế hoạch tuần 30

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 30( TUẦN 10 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Trương Thị Kim Ngân Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 30(Tuần 10 HK II). Thực…
16830887_214062792393802_7363081135358775234_n

Kế hoạch tuần 28

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI KẾ HOẠCH TUẦN 28( TUẦN 8 HK II)   NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên trực tuần:  Trần Thị Huyền Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải Trọng tâm của tuần:  Thực hiện…