Bài tuyên truyền giới thiệu sách tháng 12

BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12          PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG HẢI               Độc lập – Tự…
FB_IMG_1599361861468

Sáng tạo KHKT năm học 2021 – 2022

BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHKT HỌC SINH THCS I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do khách quan Quảng Hải là một xã có vị trí địa lý rất đặc…
FB_IMG_1599361461183

Bai viet ve ngay 20/10

Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Kính thưa: BGH nhà trường,…
FB_IMG_1599361391492

Ke ho hoat dong to van phong

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG HẢI Số: /KH-VP-TH & THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …
55439591_383055225583068_7225242131361693696_n

Báo cáo thiết bị năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN    TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TBDH              MẪU TB 05 (TC) TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                                    NĂM HỌC 2019 – 2020     TT     Tiêu chí   Mục   Yêu cầu   Điểm tối đa
Sách tham khảo và báo đã sẵn sàng phục vụ bạn đọc

Biên bản bàn giao lớp học

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                                            Số……/BB -THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        Quảng Hải, ngày 16…

Báo cáo sử dụng phần mềm thiết bị

  PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI Độc lập – Tự do -Hạnh phúc Số:       / BCPMTB                                   Quảng Hải, ngày 25  tháng 12…

Kế hoạc phòng chống chống dịch bệnh COVID – 19

  PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    /KH-THCSQH               Quảng Hải, ngày    tháng 02 năm 2020   KẾ HOẠCH PHÒNG,…