Giới thiệu

20140330_091232.jpgQuảng Hải là một xã cồn bãi của huyện Quảng Trạch cũ và thị xã Ba Đồn như ngày nay. Được tạo thành từ sự chia cắt thành hai nhánh của dòng Sông Gianh đã đi vào lịch sử từ thời phân tranh Trịnh – Nguyễn (Đằng trong – Đằng ngoài), là xã nhỏ gồm 6 thôn (Vân Đông, Vân Nam, Vân Trung, Vân Bắc, Tân Đông, Tân Thượng). Dân số của xã khoảng 3350 nhân khẩu, là một xã thuần nông người dân ở đây quanh năm ngoài việc đồng áng một năm hai vụ ra còn có thêm nghề phụ đó là đan nón lá. Trường THCS Quảng Hải được tách từ trường PTCS Quảng Hải từ năm 2000. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian cùng với sự phát của đất nước thì nhà trường cũng trải qua những bước phát triển nhất định đó là trong năm học 2009 – 2010 trường xếp thứ 35/35 của huyện Quảng Trạch, sang năm học 2010 – 2011 trường xếp thứ 23, sang năm học 2011 – 2012 trường xếp thứ 16 của huyện Quảng Trạch và đến năm học 2012 – 2013 thứ hạng của trường được xếp thứ nhất huyện Quảng Trạch và thứ 13 của tỉnh Quảng Bình. Từ đó đến nay nhà trường luôn thực hiện theo theo nội dung đã trở thành phong trào thi đua của Thầy và Trò trường THCS Quảng Hải đó là: “Trường THCS Quảng Hải quyết tâm khắc phục khó khăn, xóa dần yếu kém. Tiến tới chất lượng vững chắc”.