Kế hoạch tập luyện đội bóng kỷ niệm ngày 08 – 03

Tháng Ba 11, 2016 8:29 chiều

Khai giảng_075750Kế hoạch tập luyện đội bóng Nữ 8/3.

 Nội dung : Việc giao hữu bóng chuyền Nữ cán bộ viên chức năm 2016 THCS Quảng Hải đạt giải nhất cụm Tân Tiên Trung Hải. Nay để tiếp tục tranh giải với 10 đội cấp Thị xã váo ngày 8/3, Nhà trường công đoàn tăng cường tổ chức tập luyện kế hoạch như sau:

1.Trường thành lập 2 đội bóng:

-Đội tuyễn chính thức nữ do đ/c Kim Ngân đội trưởng.

-Đội Tổng hợp do đc Minh Quảng Đội trưởng trách nhiệm huy động tổ chức .

-Chỉ đạo 2 đội tranh giải cấp trường do CTCĐ Thanh Hải.

2. Thời gian tập luyện hàng ngày  vào lúc 16h.

3. Thi đấu tranh giải chính thức 16h ngày 4/3, phần thưởng đội nhất – cúp vàng giá trị 500 000 “USD” do HTr trao tặng.

4.Kinh phí thưởng và động viên đội bóng nhà trường kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài trường dốc lòng ủng hộ bắt đầu từ ngày 01/3/2016 kết thúc 8/3/2016, mọi đóng góp xin gửi về đ/c Kim Soa Nữ công nhà trường.

Với khẩu hiệu Đội Nữ THCS Quảng Hải nhất Thị xã năm 2016.