Kế hoạch tuần 27 – Trường THCS Quảng Hải

Tháng Ba 12, 2016 1:39 sáng

    IMG_20130905_064141.jpg

   PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN

    TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

 

                   KẾ HOẠCH TUẦN   27 NĂM HỌC 2015-2016 

Giáo viên trực tuần:   Cô giáo Nguyễn Thị Thương – CN lớp 8B

Trực Lãnh đạo:  Thầy giáo Phạm Thanh Đông – BT chi bộ – Hiệu trưởng Nhà trường

Trọng tâm của tuần:  Tập trung chăm lo chất lượng sớm hoàn thành các mục tiêu đặt ra, chuẩn bị tham gia tốt các Hội thi hội thao trong tuần trong tháng. Hoàn thanh trang Web của trường để triển khai kết nối hoạt động thay Web cũ.

Nội dung trọng tâm hàng ngày ngoài dạy học.

Thứ ngày

Nội dung trong tuần

Ghi chú

2

07-3

–         Chào cờ đầu tuần, tuyên dương GV, HS đạt giải cấp tỉnh trongt các kỳ thi tháng 2 năm 2016-         Chiều tập luyện đội bóng.

3

08-03

–         7h 30 khai mạc giải bóng chuyền Nữ năm 2016. -Đội bóng.

4

09-03

–         Học bình thường sáng chiều.-         Tổ nhân viên vệ sinh khu nhà làm việc GV -đ/c Ngọc

5

10-3

–         HTr kiểm tra một số hoạt động CM của trường.

6

11-3

–         Tổ Tin học của nhà trường hoàn thành trang Web của trường ( Ngọc, Thủy)

7

12-3

–         Hội ý cuối tuần tiển khai tổ chức  “Rung chuông vàng”

CN

14-3

                                                                                                          Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

 

   Phạm Thanh Đông