Kế hoạch cuộc thi: “GV tự làm đồ dùng dạy học” năm học 2021 – 2022

Tháng Hai 14, 2022 8:39 sáng
     PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG TH & THCS QUẢNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số: ……... / KH-THCS                                  Quảng Hải, ngày 10 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học

Năm học 2021 – 2022

 1. Mục đích, yêu cầu.
 2. Mục đích:

– Khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

– Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình học cụ và sử dụng đồ dùng dạy học;

– Xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Tuyển chọn những bộ đồ dùng dạy học tự làm đạt kết quả xuất sắc để nhân rộng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm đồ dùng tự học hoặc giới thiệu tham dự các hội thi cấp thị.

– Là tiêu chí để xét thi đua cho cá nhân và tập thể các tổ chuyên môn trong nhà trường.

 1. Yêu cầu:

– Huy động được đông đảo giáo viên tham gia, có chất lượng vế tính sáng tạo, khoa học thực tiễn và tính sư phạm, không sao chép những sản phẩm đã có.

– Hội thi phải trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức Hội thi của các tổ chuyên môn;

– Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên.

 1. Đối tượng, thời gian, địa điểm thi.
 2. Đối tượng:

Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường giao cho mỗi GV không chủ nhiệm, mỗi khối lớp tham gia ít nhất 01 sản phẩm đồ dùng dạy học có chất lượng,

 1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian diễn ra: từ ngày 12/02/2022 đến hết ngày 26/03/2022

+ Ngày 20/03/2022: Các cá nhân, các tổ nộp sản phẩm cho thầy Ngọc.

+ Ngày 26/03/2022:  Chấm thi (bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút)

– Địa điểm  trưng bày và chấm thi: Hội đồng của nhà trường

III. Thể lệ:

 1. Đồ dùng dạy học dự thi:

– Tranh ảnh, bản đồ, sa bàn, sơ đồ, biểu bảng…

– Mô hình, mẫu vật…

– Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, thực hành các bộ môn, dụng cụ dạy học TDTT, Âm nhạc, Mỹ thuật…

 1. Tiêu chuẩn về sản phẩm dự thi:

– Phù hợp với nội dung chương trình và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

– Đảm bảo tính sư phạm, tính khoa học, tính thẩm mỹ.

– Sử dụng thuận tiện, an toàn, hiệu quả.

– Đảm bảo chất lượng và độ bền để có thể sử dụng nhiều lần.

           Chú ý: Các loại thiết bị, đồ dùng dạy học nói trên phải do người dự thi tự làm (được phép sử dụng một số sản phẩm có sẵn trên thị trường làm chi tiết của đồ dùng, thiết bị dạy học) và không nằm trong danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ GD&ĐT đã  trang bị hàng năm. Những sản phẩm tương tự các thiết bị đã trang bị, phải có cải tiến để chất lượng và hiệu quả sử dụng cao hơn. Riêng băng hình và tranh ảnh có thể do người dự thi sưu tầm hoặc tổ chức sưu tầm nhưng phải có sự gia công, biên tập, phải ghi rõ xuất xứ. Các thiết bị, đồ dùng dạy học dự thi đợt này chưa tham gia các đợt thi trước. Các sản phẩm dự thi phải có bản thuyết minh, nêu rõ đặc điểm, giá trị, hiệu quả sử dụng.

 1. Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại ĐDDH:
 2. a) Tiêu chuẩn đánh giá: 20 điểm, gồm 05 tiêu chí sau:

– Tính khoa học, tính thẩm mỹ: 4,0 điểm;

– Tính sáng tạo: 4,0 điểm;

– Tính sư phạm: 4,0 điểm;

– Tính kinh tế: 4,0 điểm;

– Tính thực tiễn và thuyết minh sản phẩm: 4,0 điểm.

 1. b) Xếp loại:

– Loại A: Tổng điểm từ 17,0 điểm trở lên và không có tiêu chí nào dưới 3,0 điểm;

– Loại B: Tổng điểm từ 15,0 đến dưới 17,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,5 điểm;

– Loại C: Tổng điểm từ 13,0 đến dưới 15,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,0 điểm;

– Loại D (không đạt yêu cầu): Tổng điểm dưới 13,0 điểm hoặc có tiêu chí dưới 2,0 điểm.

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi:  

– Danh sách tập thể, cá nhân tham gia Hội thi Đồ dùng dạy học cấp trường (theo mẫu).

– Hai (02) bản thuyết trình về đồ dùng dạy học mà tập thể, cá nhân đăng ký dự thi: một (01) bản kèm theo bộ đồ dùng trưng bày; một (01) bản do tập thể, cá nhân giữ lại để thuyết minh.

 1. Kết quả Hội thi:

– Trong các sản phẩm xếp loại A sẽ lựa chọn 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích để tặng tiền thưởng.

– Những sản phẩm được xếp loại C trở lên nhưng không đạt giải sẽ được nhà trường hỗ trợ kinh phí 70.000 đồng.

– Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của tổ và cá nhân.

– Giải nhất, nhì sẽ được gửi tham gia hội thi Đồ dùng dạy học cấp thị vào năm sau.

 1. Tổ chức thực hiện:

– Phối hợp với Công đoàn vận động tất cả giáo viên tham gia và là thành viên Ban tổ chức hội thi.

– Các Tổ trưởng chuyên môn có kế hoạch triển khai, vận động giáo viên tham gia hội thi.

– Trường sẽ thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo tham gia hội thi.

– Kế toán dự trù kinh phí thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “tự làm đồ dùng dạy học” cấp trường năm học 2021 – 2022. Đề nghị các Tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện đến từng giáo viên để Hội thi đạt kết quả cao.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Thanh Hải