Một số hình ảnh triển khai tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Tháng Mười 15, 2019 7:30 sáng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HƯỞNG ỨNG TRONG TUẦN LỄ

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

 

 

 

 

Đ/c Phan Thanh Tuấn. Phó hiệu trưởng nhà trường tuyên bố lý do

giới thiệu đại biểu trong buổi lễ.

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Mai Thanh Hải. Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

đọc diễn văn  khai mạc tuần lễ.

Đ/C. Nguyễn Minh Hới. Đại diện UBND xã phát động tuần lễ hưởng

ứng học tập suốt đời.

 

Em: Cao Thị Lan Anh . Học sinh lớp 7 đại diện người học phát biểu

trong buổi lễ

 

 

 

 

 

 

Hoạt động giới thiệu sách trong hưởng ứng tuần lễ.

Các em học sinh hăng say tham gia đọc sách trong suốt quá trình tuần lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên tích cực hưởng ứng tham gia đọc sách báo trong tuần lễ

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh trưng bày trang trí sách