Chuyên đề phát triển năng lực học sinh theo hướng tổ chức hoạt động nhóm trong một số tiết dạy Tiếng Việt

Tháng Tư 16, 2021 8:34 sáng

TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG HẢI
NHÓM CM: NGỮ VĂN

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Tên chuyên đề: Phát triển năng lực học sinh theo hướng tổ chức hoạt động nhóm trong một số tiết dạy Tiếng Việt.
1. Lý do thực hiện chuyên đề:
Xuất phát từ tình hình thực tế giảng dạy môn tiếng Ngữ văn ở trường THCS Quảng Hải trong những năm qua, bản thân tôi cảm thấy việc tiếp thu bài học của học sinh còn mang tính đối phó, thụ động, đôi lúc thấy các em căng thẳng và mệt mỏi, không tập trung giải quyết vấn đề của bài học. Nhiều em học sinh còn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ học tập dẫn đến kết quả của quá trình dạy học còn hạn chế.
2. Mục đích thực hiện chuyên đề:
Chính những lý do nêu trên nên bản thân tôi trong quá trình dạy học đã áp dụng một số thủ thuật và một số trò chơi để giúp các em phát huy tính sáng tạo cũng như giảm áp lực. Giúp các em phát huy tinh thần làm việc nhóm, nâng cao khả năng giải quyết tình huống của bài học. Kích thích sự cạnh tranh giữa các nhóm, giữa thành viên này với thành viên khác, các em có sự đối chiếu giữa mình và các bạn. Cuối cùng đem lại cho các em một tiết học đầy hứng thú và vui vẻ.
3. Nội dung chuyên đề:
a. Đặt câu hỏi thảo luận
* Yêu cầu khi đặt câu hỏi thảo luận:
– Câu hỏi phải bám sát mục tiêu bài học.
– Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, vừa sức.
– Cần nhiều câu hỏi suy luận, tưởng tượng, sáng tạo.
– Có thể nêu câu hỏi phụ (nếu thấy cần thiết).
* Một số dạng câu hỏi thảo luận:
– Nhận xét một ví dụ, nêu ý kiến cá nhân.
– Thảo luận một nội dung cho trước.
– giải quyết bài tập trắc nghiệm chọn nhiều đáp án.
b. Các kiểu loại nhóm
* Kiểu nhóm chia theo số lượng:
– Từ 2 đến 3 học sinh khi thảo luận câu hỏi nhỏ (ít dùng).
– Từ 8 đến 10 học sinh khi giải quyết nhiệm vụ lớn hơn.
* Kiểu nhóm chia theo tính chất:
– Chia nhóm tình ban: Gồm những học sinh hiểu biết nhau.
– Kiểu nhóm kinh nghiệm: Gồm những học sinh cùng năng lực.
– Kiểu nhóm hỗn hợp: Gồm những học sinh với những năng lực khác nhau.
* Kiểu nhóm chia theo bàn: Thường thành lập với những học sinh ngồi 2 đến 3 bàn gần nhau (đây là kiểu nhóm được dùng nhiều nhất, thích hợp với yêu cầu câu hỏi thảo luận liên quan đến hoạt động tìm hiểu kiến thức mới).
c. Một số hình thức hoạt động nhóm:
– Hình thức 1: Giáo viên phát phiếu học tập ghi các câu hỏi các nhóm thảo luận, ghi ý kiến vào phiếu. Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại bổ sung, giáo viên thống nhất
– Hình thức 2: Giáo viên ghi câu hỏi ra bảng phụ (hoặc hỏi miệng), học sinh đọc (nghe), thảo luận ghi kết quả ra bảng nhóm; đại diện nhóm treo bảng, các nhóm nhận xét cho nhau, giáo viên thống nhất
– Hình thức 3: Giáo viên đặt câu hỏi, thành viên trong nhóm hoạt động độc lập, ghi ý kiến ra phiếu các nhân, nhóm trưởng thu phiếu của các bạn, trình bày trước lớp (2 nhóm), các nhóm khác bổ sung
– Hình thức 4: Giáo viên phân công 2 nhóm giải quyết một câu hỏi; các nhóm thảo luận; giáo viên gọi bất cứ học sinh nào trả lời, sau đó thống nhất cho mỗi câu hỏi.
d. Quy trình tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm
Bước 1: Thành lập nhóm:
– Giáo viên thông qua mục tiêu hoạt động; hoạt động như thế nào…
Bước 2: Hoạt động nhóm:
– Giáo viên phát phiếu hoặc bảng phụ ghi câu hỏi, ấn định thời gian; học sinh nhận nhiệm vụ, tiến hành thảo luận
– Giáo viên quan sát, theo dõi, đọng viên, nhắc nhở.
Bước 3: Thông báo kết quả:

– Hết thời gian, giáo viên cho từng nhóm báo cáo bằng miệng kết quả đã trình bày trong phiếu học tập hoặc cùng học sinh kiểm tra kết quả của mỗi nhóm trên bảng nhóm các em đã trình bày.
Bước 4: Thống nhất kết quả:
– Giáo viên tóm tắt kết quả thảo luận của học sinh, sau đó cùng các e đi đến thống nhất và hướng dẫn các em ghi lại một vài ý kiến đúng, hay (nếu thấy cần thiết)
4. Kế hoạch thực hiện:
– Thời gian dạy thực nghiệm: ngày 16 – 17/11/2020 buổi sáng.
– Phân công dạy thực nghiệm: Đồng chí: Nguyễn Thị Hòa
Đồng chí: Trần Thị Loan

Nhóm trưởng CM Người viết

Phạm Thị Thanh Nhàn Nguyễn Thị Hòa