Danh mục thiết bị môn Thể dục

Tháng Tư 23, 2021 8:22 sáng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC
Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở – môn Thể dục

(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số
TT Mã thiết bị Tên thiết bị Mô tả chi tiết Dùng cho lớp Ghi chú
I. TRANH ẢNH
1 CSTD1001 Động tác bật nhảy gồm:
a. Nhảy bư¬ớc bộ trên không.
b. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
c. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Kích th¬ước (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 6,7
2 CSTD1002 Nhảy xa kiểu ngồi (Bước đà cuối – giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kích th¬ước (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 8, 9
3 CSTD1003 Nhảy cao kiểu bước qua (bước đà cuối – giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kích th¬ước (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 8,9
II. DỤNG CỤ
4 CSTD2004 Đồng hồ bấm giây Loại điện tử hiện số, 2 LAP trở lên, độ chính xác 0,001 giây, không bị ngấm nước. 7,8,9
5 CSTD2005 Còi TDTT Loại thông dụng 6,7,8,9
6 CSTD2006 Thước dây Dây không dãn, dài tối thiểu 10000mm có hộp bảo vệ, có tay quay thu và kéo thước, chất lượng tốt. 7,8,9
7 CSTD2007 Bàn đạp xuất phát Bàn đạp sắt (Theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT) 8,9
8 CSTD2008 Xà nhảy cao Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Tổng cục TDTT. (có thể thay thế bằng xà trúc). 8,9
9 CSTD2009 Đệm nhảy cao Bằng mút chuyên dụng chống chấn thương, dày từ 250 – 300mm, kích thước (1600×2400)mm, vỏ bọc ngoài bằng bạt nilon không ngấm nước, có quai cầm, có thể gắn vào nhau khi cần (mỗi bộ 02 tấm) 8,9
10 CSTD2010 Dây nhảy ngắn Bằng sợi tổng hợp, có tay cầm, độ dài khoảng 2.500mm. 6,7,8,9
11 CSTD2011 Dây nhảy dài Bằng sợi tổng hợp, độ dài tối thiểu 5.000m. 6,7,8,9
12 CSTD2012 Đệm bật xa Bằng cao su tổng hợp chống chấn thương, dày từ 25- 30mm, kích thước (1000×1000)mm, có răng cưa để gắn các tấm vào nhau, không ngấm nước. 6,7
13 CSTD2013 Quả cầu đá Theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT 6,7,8,9
14 CSTD2014 Lưới cầu đá Theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT 7,8,9
15 CSTD2015 Bộ cột đa năng Cột bằng sắt, có chân đế vững, có thể dịch chuyển độ cao (01 bộ cột có 02 chiếc ), dùng cho nhảy cao, đá cầu, cầu lông. 7,8,9
16 CSTD2016 Cờ nhỏ-đồng màu Bằng vải màu đỏ, xanh, vàng , kích thước (30×20)mm, cán dài 450mm. 6,7,8,9
17 CSTD2017 Lưới bóng chuyền Theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT 7, 8, 9
18 CSTD2018 Bóng ném Bằng cao su mềm, chu vi 190mm, nặng 150g, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT. 6,7,8, 9
19 CSTD2019 Lưới chắn ném bóng Kích thước (5000×10000)mm, mắt lưới 0,02m, dây căng lưới dài tối thiểu 25 m (loại dây 2 lõi). 7,8, 9
20 CSTD2020 Bóng chuyền Bóng số 3, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT. 6,7,8,9
21 CSTD2021 Bóng đá Bóng số 4, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT. 6,7,8,9
22 CSTD2022 Cột bóng chuyền Mẫu và kích thước theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT. 7,8,9
23 CSTD2023 Đệm bật cao Bằng cao su tổng hợp, độ dày 100mm theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT. 6

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển