Ke ho hoat dong to van phong

Tháng Mười Một 29, 2021 2:52 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN
TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG HẢI

Số: /KH-VP-TH & THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Hải, ngày 08 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG
Năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào Kế hoạch số /KH-TH&THCSQH ngày 03/9/2021 về KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Trường TH & THCS Quảng Hải;
Căn cứ QĐ /QĐ-TH & THCSQH ngày /9/2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập các Tổ chuyên môn và bố trí các chức danh quản lý Tổ năm học 2021-2022 và tình hình thực tế của Tổ văn phòng năm học 2021 – 2022; Tổ Văn phòng trường TH & THCS Quảng Hải xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
– Tổ Văn phòng luôn được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của BGH nhà trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổ.
– Tập thể Tổ đoàn kết, năng động trong công tác, có ý thức trách nhiệm cao trong từng công việc.
– Đa số các thành viên trong Tổ đều có trình độ chuẩn và trên chuẩn.
– Trang thiết bị tương đối đầy đủ đáp ứng với công việc của từng bộ phận.
– Có đầy đủ các phòng chức năng, phòng hiệu bộ, các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác văn phòng.
2. Khó khăn:
– Vì trường sáp nhập từ trường TH Quảng Hải và trường THCS Quảng Hải nên trong công việc gặp rất nhiều khó khăn như tổng hợp, báo cáo số liệu … đều phải thực hiện đồng thời cả hai cấp học.
– Là một trường sáp nhập từ hai cấp học và không có nhân viên văn phòng nên các thành viên trong tổ phải kiêm nhiệm các công việc khác nên gặp rất nhiều khó khăn.
– Tổ văn phòng có nhiều bộ phận, nên việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn.
3. Đội ngũ Tổ Văn phòng:
TT Họ và tên Trình độ đào tạo Công việc được giao Ghi chú
1 Cao Minh Ngọc ĐHSP NVTB – Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Kim Liên CĐKT NVKT – VP
3 Nguyễn Thị Hải CĐTV NVTV
4 Cao Thị Ngọc Anh CĐYT Nhân viên y tế
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1. Nhiệm vụ chung:
– Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua, điểm nhấn của ngành, công đoàn phát động.
– Hoàn thành nhiệm vụ được giao năm học 2021 – 2022, phối hợp cùng giáo viên các khối lớp làm tốt công tác phổ cập năm học 2021 – 2022.
– Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể của nhà trường, thường xuyên giúp đỡ các bộ phận, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Tham mưu Hiệu trưởng mua sắm, cải tạo, sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học và thư viện trường học… nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu dạy và học theo hướng đổi mới.
– Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo đúng qui định. Giải quyết các chế độ chính sách đầy đủ và kịp thời cho giáo viên.
– Đảm bảo tôt công tác văn thư lưu trữ, hồ sơ công việc, thực hiện chế độ báo cáo, của nhà trường.
– Tổ chức có hiệu quả việc “Xây dựng trường xanh – an toàn – thân thiện”.
– Thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo quản tài sản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
– Tổ chức thực hiện tốt công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
– Đảm bảo thông tin hai chiều kịp thời chính xác.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1 Kế toán:
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc lập kế hoạch thu, chi tài chính trong đơn vị. Đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành.
2.2 Văn thư :
Chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động của Nhà trường, xây dựng và ban hành văn bản, tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản, … hình thành thông qua hoạt động của Nhà trường, quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư. Lưu giữ hồ sơ, sổ sách, công văn, báo cáo, giấy tờ … văn bản đi và đến.
2.3 Thư viện:
Tiếp tục bổ sung sách để tăng cường yêu cầu về số lượng, chất lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo cũng như các loại sách báo khác phục vụ cho học sinh và giáo viên
Tiếp tục mua sắm, tu bổ cơ sở vật chất để từng bước nâng cao chất lượng thư viện.
Làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu sách mới
Hàng tuần có kế hoạch làm nghiệp vụ thư viện, cập nhật sổ sách theo dõi thường xuyên
Phục vụ giáo viên và học sinh mượn, trả sách, báo, tạp chí theo lịch hàng tuần
Xắp xếp kho sách gọn gàng, khoa học tạo điều kiện cho việc sử dụng và bảo quản
2.4 Thiết bị – Đồ dùng:
Có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, từng tuần, từng ngày. Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung các TBDH theo từng tháng.
Xây dựng, ý thức nền nếp sử dụng TBDH trong dạy học với mỗi giáo viên. Chống tình trạng dạy “chay”, không để trường hợp các thầy cô lên lớp không có đồ dùng ở những tiết học cần có đồ dùng.
Làm tốt công tác giới thiệu thiết bị theo môn học đến từng giáo viên bộ môn.
Sắp đặt thiết bị dạy học theo môn học một cách khoa học nhất tạo điều kiện việc sử dụng và bảo quản.
Làm tốt nghiệp vụ quản lý TBDH. Thực hiện tốt việc sử dụng và bảo quản.
Cập nhật sổ sách theo dõi thường xuyên.
Làm tốt công tác tham mưu với BGH trong việc mua sắm TBDH.
2.5 Công tác Y tế học đường.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh.
Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.
Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành.
Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
Có cơ chế phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các học sinh mắc bệnh mãn tính.
Có thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe.
Thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19 do Bộ y tế quy định đến từng học sinh, lớp học.
Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh
Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.

3. Các giải pháp thực hiện:
– Xây dựng kế hoạch, lịch công tác phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn của từng bộ phận. Hiệu trưởng phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên phù hợp với năng lực chuyên môn; Từng thành viên trong Tổ căn cứ vào kế hoạch hàng tháng của Tổ để thực hiện nhiệm vụ của bộ phận mình.
– Hướng dẫn các thành viên trong Tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cơ sở quy chế thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
– Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở sau mỗi tuần, tháng, học kì có sơ kết đánh giá xếp loại thi đua, tuyên dương kịp thời; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với nhân viên vi phạm Quy chế.
– Duy trì chế độ họp 1 lần/tháng đồng thời triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ đột xuất nếu có.
– Tăng cường công tác bồi dưỡng CM, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
III. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA:
1. Đối với Tổ:
Phấn đấu đạt “Tổ lao động tiên tiến”
2. Đối với cá nhân :
– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 0 đồng chí
– Lao động tiên tiến : 04 đồng chí
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
Mỗi thành viên trong tổ phải nắm vững được yêu cầu công việc và nhiệm vụ được giao, năng động, linh hoạt trong giải quyết công việc.
Mỗi thành viên phải thường xuyên tham dự các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, tìm đọc các tài liệu tham khảo, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 của Tổ Văn phòng trường TH & THCS Quảng Hải. Hàng tháng và hàng quý sẽ có điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; Các cá nhân, bộ phận trong Tổ cùng phối hợp thực hiện./.
Quảng Hải, ngày 27 tháng 9 năm 2021
TỔ TRƯỞNG

Cao Minh Ngọc