Biên bản bàn giao lớp học

Tháng Sáu 16, 2020 8:27 sáng
PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                     

                      Số……/BB -THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       Quảng Hải, ngày 16 tháng 06 năm 2020

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT LỚP HỌC 2 TẦNG

THÁNG 6 NĂM 2020

Hôm nay vào hồi…………..  ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Tại lớp học………- Trường THCS Quảng Hải

Bên A: Bên bàn giao cơ sở vật chất.

  1. Ông Mai Thanh Hải Chức vụ: Hiệu trưởng – Trưởng ban CSVC
  2. Ông Phan Thanh Tuấn Chức vụ: P. Hiệu trưởng – Trưởng ban CSVC
  3. Ông Cao Minh Ngọc Chức vụ: NV TB

Bên B. Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất.

1.Ông (bà) …………………………………………………….   Chức vụ: GVCN lớp…………………

  1. Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:
TT Tên Thiết bị SL Tình trạng Ghi chú
1 Bảng lớp Tốt
2 Bàn + Ghế GV Tốt
3 Bàn + ghế HS Sử dụng được
4 Bảng điện Tốt
5 Quạt trần Tốt
6 Quạt tường Tốt
7 Bóng điện Tốt
8 Cánh cửa chính Tốt
9 Cánh cửa sổ Tốt
10 Tường lớp học Sạch sẻ
11 Nền Lớp học Sạch sẻ
12 Bình nước uống Tốt
  1. Một số yêu cầu:
  2. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.
  3. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                                                                  Quảng Hải, ngày 16 tháng 06 năm 2020

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                               Mai Thanh Hải

                                                            CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN