Phan cong, phan hanh to van phong

Tháng Mười Một 29, 2021 2:55 chiều

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN
TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG HẢI

PHÂN CÔNG CÁC PHẦN HÀNH CỦA TỔ HÀNH CHÍNH
NĂM HỌC 2021 – 2022
TT Họ và tên Chuyên môn Công việc được giao Ghi chú
1 Cao Minh Ngọc Thiết bị 1. Quản lý trang Web của trường.
2. Quản lý phần mềm PCGD.
3. Quản lý phần mềm vnedu.
4. Quản lý phần mềm thiết bị.
2 Nguyễn Thị Hải Thư viện 1.Quản lý văn bản.
2. Quản lý phần mềm CSDL.
3. Quản lý mail của trường.
4. Quản lý phần mềm thư viện.
3 Nguyễn Thị Kim Liên Kế toán – VP 1.Quản lý phần mềm nhân sự.
2. Quản lý phần mềm kế toán.
4 Cao Thị Ngọc Anh Y tế 1.Thư ký Hội đồng.
2. Quản lý phần mềm y tế.
Quảng Hải, ngày 20 tháng 08 năm 2021
TỔ TRƯỞNG

Cao Minh Ngọc

LỊCH LÀM VIỆC VÀ LỊCH TRỰC
CỦA TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2021 – 2022
Thứ Buổi sáng Buổi chiều Người trực Ghi chú

2 Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Cao Minh Ngọc

3 Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Cao Thị Ngọc Anh

4 Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Cao Minh Ngọc

5 Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Nguyễn Thị Hải

6 Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Nguyễn Thị Kim Liên

7 Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Các phần hành trong tổ làm việc tại trường. Cao Minh Ngọc
Quy định thời gian làm việc:
– Người trực:
+Buổi sáng: Từ 6 giờ 50 phút đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.
– Với người làm việc bình thường:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 15 phút đến 10 giờ 45 phút.
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút.
KÝ CAM KẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ
1. Cao Minh Ngọc
2. Nguyễn Thị Kim Liên
3. Nguyễn Thị Hải
4. Cao Thị Ngọc Anh
XÁC NHẬN CỦA BGH
HIỆU TRƯỞNG