THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08-01-2108

Tháng Một 15, 2018 8:25 sáng
Trường THCS Quảng Hải x TKB NĂM HỌC 2017-2018             Thực hiện từ 08.01.2018
Thứ Tiết
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 Văn Nhàn Toán Binh Sinh Ngân Anh Bình Địa Văn Thương Nhạc Nghiêng Toán Ngân
2 Sử Soa Văn Nhàn Văn Nhung Địa Toán Thủy Tin Ngoan Văn Thương Nhạc Nghiêng
3 Toán Binh Hóa Anh Anh Bình Sinh Ngân CN Lan Thể Toán Thủy Anh Huyền
4 Sinh Ngân Sử Soa Toán Binh Lan Văn Nhung Toán Thủy Tin Ngoan Văn Thương
3 1 Thể Lan Sinh Ngân Văn Nhung GD Lan Địa Sử Soa Toán Ngân
2 Lan Toán Binh Địa Toán Ngân Sử Soa GD Lan Thể Văn Thương
3 CN Anh Địa GD Huyền Thể Văn Nhung CN H.Lan Sinh Ngân Văn Thương
4 Hóa Anh Sinh Ngân Lan CN Binh Văn Nhung Họa Lan Anh Huyền Thể
5 CN Binh GD Huyền
1 Văn Nhàn Thể Văn Nhung Toán Ngân Sinh Ngân Nhạc Nghiêng Toán Thủy Sinh Anh
4 2 Sinh Ngân Văn Nhàn Văn Nhung Tin Ngoan Nhạc Nghiêng Anh Bình Văn Thương Toán Ngân
3 Hóa Anh Sinh Ngân Sử Soa Anh Bình Thể Toán Thủy Văn Thương Anh Huyền
4 Anh Huyền GD Nghiêng Thể Hóa Anh Toán Thủy Sử Soa GD Ngân Tin Ngoan
5 GD Nghiêng Anh Huyền Hóa Anh Sử Soa Anh Bình Tin Ngoan Sinh Ngân Văn Thương
5 1 Tin Ngoan Thể Anh Bình Hóa Anh Địa Văn Thương Toán Thủy H.Lan
2 Thể Toán Binh Tin Ngoan Địa Lan Văn Thương CN Nghiêng Anh Huyền
3 Toán Binh Anh Huyền Hóa Anh Thể Sử Soa Anh Bình Họa Lan CN Nghiêng
4 Văn Nhàn CN Anh Thể Anh Bình Tin Ngoan Địa Anh Huyền Họa Lan
5 Văn Nhàn Tin Ngoan Toán Binh Họa Lan CN H.Lan Sử Soa
6 1 Anh Huyền Sử Soa Văn Nhung Nhạc Nghiêng Toán Thủy Anh Bình Địa Thể
2 Sử Soa Tin Ngoan Toán Binh Sinh Ngân Văn Nhung Toán Thủy Thể Địa
3 Tin Ngoan Văn Nhàn Địa CN Binh Anh Bình Thể Anh Huyền Sử Soa
4 Toán Binh Văn Nhàn Nhạc Nghiêng Văn Nhung Thể Sinh Ngân Lan Toán Ngân
5 CN Binh Toán Ngân Tin Ngoan CN Lan
7 1 Văn Nhàn Toán Binh Tin Ngoan Văn Nhung Sinh Ngân Lan Toán Thủy CN Nghiêng
2 Toán Binh Lan Anh Bình Văn Nhung Toán Thủy Sinh Ngân CN Nghiêng Tin Ngoan
3 Lan Văn Nhàn Toán Binh Toán Ngân Họa Lan Văn Thương Tin Ngoan Sinh Anh
4 Địa Hóa Anh Họa Lan Tin Ngoan Anh Bình Toán Thủy Văn Thương GD Ngân
S.hoạt S.hoạt S.hoạt S.hoạt S.hoạt S.hoạt S.hoạt S.hoạt
Vào học 6h45, chính thức 7h00, nghĩ chuyển tiết 5 phút. Hiệu trưởng
Xong tiết 2 : 8h35. sinh hoạt giữa giờ 15 phút, vào học tiết 3 : 8h50.  Mai Thanh Hải