Kế hoạch tuần 35 – Trường THCS Quảng Hải

Tháng Năm 3, 2016 9:43 sáng

_DSC0387

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

KẾ HOẠCH TUẦN  35  NĂM HỌC 2015-2016

Giáo viên trực tuần:  Hoàng Thị Hà

Trực lãnh đạo:   Mai Thanh Hải

Trọng tâm của tuần: Ôn tập kiến thức cho học sinh. Khảo sát chất lượng học kỳ II.

 Nội dung trọng tâm hàng ngày ngoài dạy học.

Thứ ngày Nội dung trong tuần Ghi chú
202-05 –         Nghĩ bù 30/4, 01/5
303-05 –         Học theo TKB
404-05 –         KSCL,-         Chấm bài, vào điểm phần mềm  Toàn thể hội đồng
505-05 –         KSCL,-         Chấm bài, vào điểm phần mềm  Toàn thể hội đồng
606- 05 –         KSCL,-         Chấm bài, vào điểm phần mềm  Toàn thể hội đồng
707-05 –         KSCL,-         Chấm bài, vào điểm phần mềm  Toàn thể hội đồng

                                                                                 P. Hiệutrưởng

 

                                                                                       Mai Thanh Hải