THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016- 2017

Tháng Mười 3, 2016 8:55 sáng

Do sự thay đổi kế hoạch của phòng giáo dục Thị xã Ba Đồn nên ban giám hiệu nhà trường quyết định thay đổi lịch hội nghị vào sáng thứ 5 ngày 06 tháng 10 năm 2016. Vậy nhà trường thông bao để toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động được biết