Tự đánh giá trường đạt chuẩn Quốc Gia – THCS Quảng Hải

Tháng Ba 23, 2016 2:52 chiều

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                   Quảng Hải ngày 19 tháng 03-2016

 

TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS

THEO CHUẨN QUỐC GIA

 

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN NĂM 2016

 

Triển khai Nghị Quyết Đảng bộ xã Quảng Hải lần thứ XXIII về việc phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020, trường THCS tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động và định hướng đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2016 như sau. (Đánh giá theo 5 chuẩn).

 1. Vài nét về tình hình nhà trường

– Thuận lợi: THCS Quảng Hải 3 năm gần đây đã khơi dậy được tiềm năng chất lượng. Điểm nổi bật đó là đội ngủ cán bộ giáo viên học sinh ổn định về số lượng có ý thức trách nhiệm cao, chất lượng Giáo dục của nhà trường đã ngang tầm nhóm chất lượng cao trong hai năm gần đây.

– Khó khăn vẫn chưa hết đó là CSVC thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, chưa ngang tầm tiến độ phát triển với các đơn vị bạn hiện nay.

 1. Tự đánh giá mức độ đạt chuẩn: Theo Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày 7/12/2012 của Bộ GD-ĐT về việc công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Tiêu chuẩn 1. Tổ chức nhà trường:     Đạt

1/ Lớp học:

– Có đủ các khối lớp trong cấp học từ khối 6 đến khối 9, trung bình hàng năm mỗi khối lớp là 2.

– Hiện tại trường được biên chế 8 lớp học với số lượng 196 học sinh, bình quân 24 em trên một lớp, đạt yêu cầu lớp, học sinh quy định

2/ Tổ chuyên môn.

* Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Điều này hàng năm nhà trường đã tiến hành tổ chức các chuyên đề nâng cao chất lượng như:

– Tổ chức đổi mới phương pháp dạy học.

– Tổ chức đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

– Dạy học như thế nào để phát huy các đối tượng học sinh, nhằm chống ngồi nhầm lớp.

– Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

Trình độ hiện tại có 17/17 đ/c đạt chuẩn giáo viên THCS. Trong đó 15/17 trên chuẩn, chiếm tỷ lệ 88.2%.

+ Song song việc học thêm, tại trường tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề, yêu cầu tự học từ bồi dưỡng.

3/ Tổ hành chính.

Năm đầu tiên thành lập tổ hành chính. Hiện tại đã cơ bản đủ các chức danh nhân viên trong nhà trường (trường hợp nhân viên y tế hiện tại đang tiến hành hợp đồng) hoạt động các thành viên nhìn chung tốt, đang dần đi vào hoạt động theo hướng dẫn.

4/ Các hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh.

– Hội đồng tư vấn cho Hiệu trưởng như: Hội đồng GD, Hiệu trưởng: Hội đồng khoa học, hội đồng thi đua khen thưởng, ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

5/ Tổ chức Đảng: Trường có 17/24 đ/c Đảng viên chiếm 70%, Công đoàn, Đội thiếu niên liên tục nhiều năm đều đạt trong sạch vững mạnh.

Tiêu chuẩn 2. Cán bộ quản lý giáo viên nhân viên:     Đạt

Đảm bảo các yêu cầu quy định về trình độ đào tạo, chính trị, cũng như yêu cầu xếp loại hàng năm. Đã có đủ giáo viên bộ môn giảng dạy, đạt trên 35% số giáo viên dạy giỏi từ cấp Huyện trở lên. Không có GV vi phạm.

Tiêu chuẩn 3. Chất lượng giáo dục:  Đạt

 • Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%, Học sinh lưu ban không quá 5%
 • Chất lượng 3 năm gần đầy đạt 97% đạt yêu cầu quy định.
 1. Học lực: Giỏi 16,2 %; Khá 35,9%; Yêu-kém 3%
 2. Hạnh kiểm: Hàng năm xếp loại khá tốt đều trên 80% không có hạnh kiểm kém, không có học sinh vi phạm pháp luật.
 • Các hoạt động giáo dục: Thực hiện đúng chương trình kế hoạch thời gian nội dung giáo dục theo chương trình của Bộ giáo dục – Đào tạo. Mỗi năm đều có một hoạt động giáo dục quy mô (thi tìm hiểu xây dựng tập san thơ văn, hình ảnh Bác Hồ, thi Rung chuông vàng, thi tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông….
 • Hoàn thành kế hoạch PC GD theo tiến độ hàng năm.

Tiêu chuẩn 4. Cơ sở cật chất: Đạt  (Đang cần bổ sung thêm thiết bị bên trong phòng bộ môn dự kiến hoàn chỉnh trong tháng 3, bàn ghé 2 chổ ngồi của HS)

 1. Đã có khuôn viên riêng biệt, với các khối công trình theo chức năng.

+ Hàng rào kiên cố bao quanh đạt yêu cầu.

+ Cổng trường, nhà bảo vệ đúng quy chuẩn

 1. Cơ cấu các khối công trình trong trường.

b.1  Phòng học:

– Hiện nay có 12 phòng làm phòng học gồm phòng kiên cố và nhà c/4.;

-Phòng bộ môn đã có 5 phòng (thiếu phòng Anh văn)

 1. Vật Lý 4.Nhạc
 2. Sinh- Hóa; 5. Tin

3.Công nghệ

 

Đối chiếu nhu cầu hiện cơ bản đảm bảo nhu cầu giảng dạy theo chuẩn,

 

b.2  Khu phục vụ học tập nhà thư viện, phòng truyền thống : cần bổ sung thêm số lượng sách báo và tran g trí phòng truyền thống..

b.3, Khu hành chính quản trị: Phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng làm việc của Hội đồng, các tổ hành chính:  đảm bảo tốt.

b.4, Khu sân chơi: cần tiếp tục đầutư thêm phong quang, dụng cụ thể thao đường chạy, hố nhảy

b.5, Khu vệ sinh:  mới xây đảm bảo quy chuẩn..

b.6, Khu để xe cho giáo viên và học sinh: Đạt yêu cầu quy định

b.7, Có đủ nước cho dạy học. Chưa đủ nước phục vụ dạy học hoạt động.

Tiêu chuẩn 5. Công tác xã hội hóa:  Đạt

Tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể về công tác giáo dục. Tham mưu nhiều lĩnh vực, chất lượng giáo dục học sinh, văn hóa, đạo đức, công tác xã hội, đặc biệt công tác xây dựng tăng trưởng CSVC.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG THCS ĐẠT CHUẨN

 1. Tiếp tục giữ vưng và phát huy hiệu quả các chuẩn đã đạt trong những năm tiếp theo, cần lưu ý tăng cường thêm các chuẩn như sau:

Tiêu chuẩn 1. Tổ chức nhà trường đạt chuẩn

Hiện nay cần duy trì số lượng để đảm bảo tỷ lệ hàng năm không để học sinh bỏ học vượt quá 1%.

Tiêu chuẩn 2. Cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên: Đạt chuẩn

Cần tăng cường thêm tỷ lệ GV giỏi Thị, tiến tới giỏi Tỉnh trong năm 2016 làm vững vàng thêm đội ngũ.

Tiêu chuẩn 3. Chất lượng giáo dục: Đạt chuẩn

Cần tiếp tục duy trì  phát huy chất lượng giáo dục các mặt, học sinh khá giỏi, chất lượng học sinh đại trà, tỷ lệ vào THPT…..

Tiêu chuẩn 4. Cơ sở vật chất: cơ bản đủ, đang đề nghị UBND xã có kế hoạch bổ sung bàn ghế 2 chổ ngồi cho học sinh mua sắm thêm đồ dùng thiết bị..

Tiêu chuẩn 5. Công tác xã hội hóa: Đạt  

 1. Những kiến nghị đề xuất để tiếp cận trường đạt chuẩn.

1- Tiếp tục giữ vững và phát huy chất lượng các chuẩn 1,2,3,4,5 đã đạt. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên theo dỏi bổ sung kịp thời những điểm hạn chế có nguy cơ sụt chuẩn.

2- Chuẩn CSVC (chuẩn 4) lãnh đạo nhà trường cùng phối hợp lãnh đạo địa phương có lộ trình cụ thể tiếp tục đầu tư từng hạng mục : Dự kiến mua sắm thiết bị trang trí .. ước tính trên 200 000 000 đ 

Trên đây là những kết quả tự kiểm tra đánh giá, đề xuất theo tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2016. Xin được đề xuất chỉ đạo của lãnh đạo các cấp cũng như toàn thể cán bộ giáo viên của trường để phấn đấu và  hoàn thanh  nhiệm vụ XD trường học đạt Chuẩn Quốc gia trong năm 2016.

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG    

 

 

                                                                           Phạm Thanh Đông