Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 – 2020

Tháng Mười 15, 2019 8:08 sáng

            PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                         Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Năm học 2019 – 2020

 

– Căn cứ vào quyết định 01/ 2003/ QĐ/ BGD & ĐT ngày 02 tháng 01 năm  2003 về  việc ban hành quyết định tiêu chuẩn trường phổ thông.

– Căn cứ vào công văn số 1058/SGDĐT/GDTrH ngày 6/6/2012 về việc thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường THCS.

– Căn cứ vào công văn số 965/SGDĐT/GDTrH ngày 21/5/2013

– Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn

– Căn cứ vào, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường THCS Quảng Hải.

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Nhà trường.

– Thư viện trường THCS Quảng Hải xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2019 –  2020 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC

2018 – 2019 VỪA QUA

Năm học 2018 – 2019 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Nhà trường, được sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND xã Quảng Hải.Thư viện trường THCS Quảng Hải đã không ngừng cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình góp phần tích cực trong công tác thi đua đạt thành tích cao của giáo viên và học sinh trong trường trong việc giảng dạy và học tập.

Công tác thư viện giữ một vai trò quan trọng trong nhà trường góp phần phục vụ tốt công tác dạy và học, cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Đặc biệt  trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tiếp cận các công nghệ khoa học khác trong đời sống của cán bộ GV và học sinh .Thư viện phải luôn là trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học. Tuy nhiên trong thực tế, công tác thư viện trường THCS Quảng Hải cũng có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng.

 1. 1. Những thành tựu đã đạt được:

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sâu sát của BGH nhà trường, Thư viện Trường THCS Quảng Hải đã xây dựng được phòng thư viện khang trang gồm một phòng kho và một phòng đọc liền kề nhau rất thuận tiện cho việc đọc, mượn của giáo viên và học sinh. Đã trang bị được máy tính có kết nối mạng internet cho cán bộ thư viện, và GV, HS sử dụng .

Cơ sở đảm bảo theo quyết định 01 đề ra, Thư viện đã thể hiện được rõ vai trò và chức năng riêng, phục vụ tối ưu cho công tác dạy và học của nhà trường.

Thư viện được SGDĐT công nhận  thư viện đạt chuẩn năm học 2014-2015.

Và được công nhận thư viện đạt thư viện Tiên tiến năm học 2018-2019.

Có nền tảng thư viện đạt “ Thư viện đạt Tiên tiến”.

Phòng thư viện khang trang, thoáng mát.

Phòng đọc , phòng kho đảm bảo gọn gàng , sạch sẽ.

Nhân viên thư viện đạt trình độ chuẩn thư viện, có tay nghề vững vàng

Có đầy đủ các loại sách, báo, tài liệu tham khảo được bổ sung, mua sắm qua hàng năm.

Trên cơ sở đó, sau khi kết thúc năm học 2018 – 2019 cán bộ thư viện cùng cán bộ phụ trách tổ khoa học xã hội đã bắt tay vào tiến hành kiểm kê sổ sách và vốn tài liệu có trong thư viện, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học mới 2019 – 2020 phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

Với tính chất là Thư viện của trường trung học cơ sở, Thư viện trường trong thời gian vừa qua cũng như trong những năm tới đây đã và sẽ bám sát chuyên môn của Nhà trường để từ đó chuẩn bị nguồn tài liệu cho giáo viên và học sinh mượn đạt hiệu quả cao nhất.

Năm học vừa qua Thư viện đã có nhiều phương án để thu hút cán bộ, giáo viên và học sinh đến thư viện.

Thư viện đã thường xuyên tổ chức cho các em học sinh của các khối lớp mượn sách và đọc sách tại thư viện.Từ đó khơi dậy phong trào đọc sách trong Nhà trường.

Các em học sinh đều quan tâm, có ý thức học tập, có ý thức đọc sách và giữ dìn bảo quản vốn tài liệu thư viện, chấp hành mọi nội quy thư viện đề ra.

2.Những mặt còn hạn chế:

Trong năm vừa qua, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thư viện Nhà trường còn có những điểm chưa đạt và chưa thật sự nổi bật, cần có biện pháp khắc phục như:

–  Chưa có nhiều sách quý, vẫn còn những tài liệu cũ, tủ mục lục phát huy nhưng hiệu quả còn ít. Tủ sách pháp luật và Tủ sách đạo đức đã được bổ sung nhưng số lượng bản vẫn còn quá ít so với nhu cầu của bạn đọc.

– Một số học sinh cũng chưa hiểu hết vai trò và tầm quan trọng của thư viện trong việc nâng cao chất lượng học tập của bản thân mình.

– Do hạn chế về thời gian nên việc đọc sách của học sinh trên thư viện còn ít.

 

PHẦN THỨ  II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2019 – 2020

 I/ Đặc điểm tình hình

 1. Về đội ngũ giáo viên:

Hiện có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:

–              Hiệu trưởng: 01 người

–              Hiệu phó: 01 người

–              Kế toán : 01 người

–              Cán bộ thư viện  : 01 người

–              Thiết bị + thủ quỷ  : 01 người

–              Văn phòng : 01 người

–               Giáo viên giảng dạy : 15 người

2.Về học sinh:

Tổng số học sinh: 181 em

Số lớp: 7 lớp. Trong đó chia ra:

–              Khối 6: 2 lớp

–              Khối 7: 1 lớp

–              Khối 8: 2 lớp

–              Khối 9: 2 lớp

 1. 3. Nhiệm vụ chung

– Xây dựng hệ thống thư viện có đủ điều kiện cơ bản: cơ sở vật chất, kế hoạch tổ chức hoạt động.

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập, giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực chuyên môn, tổ chức, quản lý thư viện có hiệu quả.

– Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện khoa học, cung ứng kịp thời các loại hình tài liệu của thư viện cho giáo viên và học sinh. Chủ động tiếp thu sự phát triển của công nghệ thông tin, đưa trang thiết bị hiện đại, phần mềm thư viện phục vụ cho công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc, thu hút giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức sinh động phong phú phù hợp.

– Triển khai hình thức thư viện ngoài trời

– Bổ sung các tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn

 1. Nhiệm vụ cụ thể :
 2. Công tác chỉ đạo và quản lý thư viện:

– Triển khai hoạt động thư viện năm học 2019 – 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch công tác hoạt động thư viện tích cực hiệu quả . Thành lập tổ cộng tác viên thư viện gồm 5 GV và các em học sinh từ khối 6-8, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thư viện thể hiện được nội dung hoạt động, dự kiến kinh phí đầu tư, phát triển vốn tài liệu trong thư viện.

– Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện, quản lý chặt chẽ, đảm bảo vốn tài liệu và các tài sản thư viện, huy động và sử dụng nguồn kinh phí  ngân sách , quỷ thư viện theo đúng nguyên tắc quy định.

– Cán bộ thư viện: Thực hiện nghiêm túc các quy định , quy trình về nghiệp vụ thư viện . Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện , đảm bảo nội quy, quy định về cho mượn sách.

 1. Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kỷ thuật của thư viện:

– Trong năm học này thư viện dự kiến mua sắm bổ sung các loại sách, báo, tạp chí:

* Sách:

+ Mua bổ sung các loại sách: Sách tham khảo về bồi dưỡng học sinh giỏi của các môn từ khối 6 – khối 9 và các loại sách tham khảo khác

+ Mua sách tham khảo (1 bản / GV, dự trữ 1 bản / tên sách / môn tại thư viện)

+ Sách giáo khoa: 100% học sinh có sách giáo khoa.

+ Bổ sung sách tham khảo cho năm học 2019 – 2020 là 100 bản / năm

* Báo, tạp chí:

+ Đặt đủ các loại báo: Báo “ Giáo dục thời đại, Nhân dân, Quảng bình ”

+ Tạp chí “ Toán tuổi thơ, tạp chí thế giới trong ta, báo nhi đồng , măng non ”

– Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định , xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh, xây dựng tủ sách pháp luật, tủ sách đạo đức, bổ sung hợp lý cả số lượng và chất lượng sách báo trong thư viện , đặt đủ các loại báo , tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh .

– Tổ chức phong trào “ góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp sách có chất lượng tốt , phù hợp với đối tượng bạn đọc thư viện .

– Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện như phòng đọc giáo viên, học sinh, kho sách, thiết bị nghe nhìn , máy vi tính nối mạng.

 1. Chỉ tiêu phấn đấu

Trong năm học 2019 – 2020 phấn đấu đưa Thư viện phát triển hơn nữa cả về số lượng bạn đọc và chất lượng phục vụ bạn đọc. Cụ thể như sau:

Đảm bảo đủ sách cho giáo viên giảng dạy và tham khảo.

–         Sách giáo khoa: 100 % học sinh có sách giáo khoa.

–         Báo, tạp chí: trên 6 loại/ năm.

–         Bổ sung sách: 100 bản/năm.

–         Kỹ thuật nghiệp vụ:

+  Tiến hành phân loại, mô tả, tổ chức mục lục và xếp kho theo đúng kỹ thuật nghiệp vụ.

+  Có nội quy thư  viện, khẩu hiệu thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng sách trong thư viện.

+  Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng nghiệp vụ.

+  Kiểm kê thanh lý tài sản theo quy định, cập nhật kịp thời.

– Công tác bạn đọc:

+  Số lượng cán bộ giáo viên đến thư viện: 100%

+  Số lượng cán bộ giáo viên mượn sách: 100%

+  Số lượng học sinh đến thư viện: 75 %

– Hoạt động thư viện:

+  Tổ chức mạng lưới thư viện để phát triển phong trào đọc sách.

+ Giới thiệu sách hàng tháng, thông báo sách mới ở danh mục giới thiệu sách.

+  Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK của học sinh vào đầu năm, đảm bảo 100 % học sinh có  SGK.

+ Kết hợp với ban phụ trách đội cho học sinh đọc sách tại thư viện.

+  Biên soạn thư mục: 02 thư mục/năm

III. Các biện pháp thực hiện

* Công tác nghiệp vụ thư viện

 1. Hồ sơ sổ sách:

Trong thư viện đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách: sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ đăng ký sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, đăng ký báo – tạp chí, sổ cho mượn sách của giáo viên, sổ cho mượn sách của học sinh, sổ nhật ký thư viện, sổ theo dõi bạn đọc, Sổ theo dõi giới thiệu sách.

 1. Bảo quản

Kiểm kê theo từng năm, thường xuyên thanh lọc tài liệu đã lạc hậu, cũ nát ra khỏi thư viện, bổ sung những tài liệu cần thiết phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Sắp xếp sách khoa học, đúng theo quy tắc sắp xếp để tiện cho việc phục vụ cũng như bảo quản. Với một thư viện mà vốn sách báo còn khiêm tốn, tổ chức sắp xếp sách báo trên giá theo đăng ký cá biệt.

Cập nhật kịp thời tài liệu mới nhập về kho và làm các bước kỹ thuật nghiệp vụ cho sách mới.

 1. 3.Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho thư viện

– Thư viện luôn kết hợp với Nhà trường để tăng cường mua sắm những trang thiết bị cần thiết cho cả khâu bảo quản và phục vụ, bổ sung nhiều loại sách báo có chất lượng cao.    

Tăng cường đầu tư cho thư viện đủ máy vi tính đảm bảo theo tiêu chuẩn thư viện tiên tiến.

 1. Lịch công tác của thư viện

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

 1. Các biện pháp khác

– Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh trong trường thấy rõ tầm quan trọng của sách báo nói chung, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo trong Nhà trường nói riêng.

Mọi thành viên trong Nhà trường biết cách sử dụng sách có hiệu quả nhất và phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sách, không làm hư hỏng, mất mát.

Thực hiện nghiêm túc các Quyết định của ngành, của trường, làm đúng nghiệp vụ thư viện, tích cực các hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách. 

 1. 6. Chỉ tiêu phấn đấu đạt trong năm

 Giữ vững danh hiệu thư viện :  Tiên tiến

PHẦN THỨ III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG

 

 

Tháng Nội dung
8/2019 – Củng cố hồ sơ sổ sách để quản lý trong thư viện- Vệ sinh kho sách, kiểm tra kho sách và tài liệu trong kho

– Chuẩn bị sách cho năm học mới

– Cung ứng sách giáo khoa cho học sinh

– Lập kế hoạch dự trù kinh phí, báo cáo với nhà trường mua sắm các loại sổ sách phục vụ công tác của cán bộ thư viện, sách giảng dạy phục vụ giáo viên.

– Tiếp tục giới thiệu SGK và STK phục vụ năm học mới.

 

9/2019 – Công bố lịch làm việc của thư viện trường- Cho giáo viên mượn SGK,STK, SNV

– Sắp xếp lại kho sách

– Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường

– Tiếp tục bổ sung sách cho thư viện

– Thực hiện việc xữ lý kỷ thuật sách, báo, tài liệu.

– Lập báo cáo thống kê theo quy định

– Lập kế hoạch thư viện cho năm học 2019 – 2020.

 

10/2019 – Tiếp tục hoàn chỉnh kho sách và góp ý kiến với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm về việc tuyên truyền, động viên các em học sinh mượn sách theo quy định của thư viện- Bổ sung các loại sách giáo dục đạo đức

– Tổ chức cho học sinh đọc sách tại thư viện hằng ngày trong tuần

– Giới thiệu sách tháng 10- thư mục tháng 10

– Tổ chức xữ lý kỹ thuật sách, báo,  tài liệu mới và cũ.

 

11/2019 – Tiếp tục bổ sung và xữ lý kỹ thuật tài liậu mới- Mô tả tài liệu có trong thư viện

– Tổ chức cho học sinh đọc sách tại thư viện hằng ngày trong tuần

– Tổ chức giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

– Cho học sinh mượn sách, báo, tạp chí

– Bổ sung, giới thiệu và hướng dẫn cho học sinh sữ dụng các sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ ôn tập học kỳ 1.

 

12/2019 – Mở cửa thường xuyên để phục vụ bạn đọc- Giới thiệu, bổ sung một số loại sách theo chủ đề

– Tiếp tục bổ sung sách báo và tài liệu cho thư viện và tổ chức xữ lý kỹ thuật

– Tổ chức cho học sinh đọc và mượn sách vào các ngày trong tuần

– Giới thiệu danh mục sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho học kỳ 2

– Tổ chức cho học sinh mượn sách thư viện.

– Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học kỳ 1

– Báo cáo nhanh kết quả hoạt động của thư viện nhà trường phục vụ học kỳ 1.

 

1/2020 – Nhắc nhở học sinh mựơn trả sách thư viện theo đúng quy định- Thống  kê các loại sách còn thiếu mà giáo viên phản ánh để báo cáo nhà trường bổ sung thêm

– Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách tại thư viện vào các ngày trong tuần

– Giới thiệu sách tháng 1

– Tiếp tục giới thiệu SGK phục vụ học kỳ 2

– Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách

– Tiếp tục xữ lý kỹ thuật tài liệu.

 

2/2020 – Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách trong toàn trường- Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách, báo tại thư viện vào các ngày trong tuần

– Giới thiệu thư mục chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

 

3/2020 – Giới thiệu, sưu tầm sách theo chủ đề- Tổ chức cho học sinh mượn và đọc, sách báo tại thư viện vào các ngày trong tuần

– Giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày 26/3

– Vệ sinh thư viện

– Tiếp tục xữ lý kỹ thuật tài liệu

– Chuẩn bị sách, lập danh mục sách và tổ chức giới thiệu, hướng dấn sữ dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học

 

4/2020 – Mở cửa thường xuyên theo lịch để giáo viên và học sinh mượn và trả sách theo quy định của thư viện- Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách, báo tại thư viện vào các ngay trong tuần

– Giới thiệu sách về ngày 30/4

– Tiếp tục bổ sung và xữ lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung

– Chuẩn bị kế họạch chuẩn bị giới thiệu sách giáo khoa phục vụ năm học mới

– Tu sửa, vệ sinh thư viện

 

5/2020 –  Trưng bày giới thiệu sách, điểm sách về Bác Hồ nhân dịp kỹ niệm        ngày sinh nhật Bác 19/5- Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn học sinh sữ ụng sách phục vụ ôn tập,kiểm tra cuối năm học

– Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách, báo tại thư viện vào các ngày trong tuần

– Thu hồi toàn bộ sách giáo khoa, sách tham khảo của giáo viên và học sinh

– Kiểm kê tình hình kho sách, chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong dịp nghĩ hè

– Tổng kết công tác thư viện. Rút kinh nghiệm cho năm học sau

– Tiếp tục giới thiệu sách giáo khoa phục vụ năm học tới

 

6 + 7 /2020 – Tổ chức việc bảo quản kho sách, tài liệu, tài sản, các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghĩ hè

– Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới

 

                                                                            

   Quảng Hải,ngày 25 tháng 8 năm 2019

 

NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH                                                            HIỆU TRƯỞNG                                               

                                                                                                               ( Ký duyệt)

 

                            

                                                                                  

      Nguyễn Thị Lê                                                                             Mai Thanh Hải