Kế hoạch xây dựng thư viện tiên tiến năm học 2019 – 2020

Tháng Mười 15, 2019 8:10 sáng

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số:   /KH-THCS-QH                         Quảng Hải, ngày 20 tháng 9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH 

XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐẠT TIÊN TIẾN

I/ SỰ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠT TIÊN TIẾN

Thư viện là linh hồn của trường học, nơi hội tụ kiến thức, trí thức của loài người giúp cho Thầy và trò nhà trường không chỉ dạy tốt, học tốt mà còng mở mang trí óc, bồi đắp nhân cách, xây dựng nền tảng văn hóa cho mỗi cá nhân. Xây dựng thư viện trường đạt Tiên Tiến là yêu cầu quan trọng cần thiết  trong việc nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. Giúp học sinh rèn luyện kỷ năng tự học, tự nghiên cứu góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hơn thế nữa để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phát huy tinh thần độc lập trong suy nghĩ sáng tạo, nâng cao năng lực tự học của học sinh và thực hiện tốt 3 cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “hai không” cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có hiệu quả. Thì việc xây dựng  thư viện trường đạt Tiên Tiến là một yêu cầu tất yếu của trường THCS Quảng Hải trong giai đoạn hiện nay.

II/ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ-BGD & ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

Căn cứ nhiệm vụ năm học của trường THCS Quảng Hải năm học 2019 – 2020 và những chuẩn bị để xây dựng thư viện trường tiếp tục đạt Tiên Tiến cũng như kết quả đạt được của thư viện trường đến thời điểm hiện tại.

Đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp cho Thầy và Trò nhà trường không chỉ dạy tốt, học tốt mà còn mở mang trí óc, bồi đắp nhân cách, xây dựng nền tảng văn hóa cho mỗi cá nhân.

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
  1. Thuận lợi
  – Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám Hiệu nhà trường
  – Có sự phối hợp nhiệt tình của các đoàn thể, đội ngũ giáo viên và học sinh trong nhà trường đặc biệt là sự giúp đỡ của tổ cộng tác thư viện.
  – Có sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ thư viện trong công tác tổ chức hoạt động.
  2. Khó khăn
  – Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, kinh phí dành cho thư viện chưa nhiều.
  – Đa số học sinh của trường thuộc diện địa phương còn khó khăn nên công tác vận động xã hội hóa trong hoạt động thư viện còn nhiều hạn chế.
  3. Tình hình trường lớp:
  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 22
  Tổng số học sinh: 181 em

Số lớp 7 lớp. Trong đó chia ra:

 • Khối 6: 2 lớp
 • Khối 7: 1 lớp
 • Khối 8: 2 lớp
 • Khối 9: 2 lớp

 

II. QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY

 1. Về cơ sở vật chất 
  Trường có một thư viện nhưng chưa đúng quy cách. Tất cả tài liệu, sách thư viện được tập trung vào 2 tủ sách dùng chung với ½ phòng có diện tích khoảng 20m2. Đến năm 2015, được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thị Xã Ba Đồn, nhà trường được xây thêm nhiều phòng học mới và dành riêng một phòng học chia làm nữa phòng đọc của giáo viên và phòng đọc của học sinh, một phòng kho với diện tích đảm bảo yêu cầu của chuẩn thư viện Tiên tiến, cơ sở vật chất dần được đầu tư đồng bộ. Hiện nay thư viện có:
  – Giá để sách: 2 cái;
  – Tủ sách: 3 cái
  – Giá báo, tạp chí: 01 cái;
  – Tủ phích: 01 cái
  – Bảng giới thiệu sách: 01 cái
  – Số chỗ ngồi: + Giáo viên: 20 chỗ
  + Học sinh: 25 chỗ
  Cơ sở vật chất hiện tại tương đối đáp ứng yêu cầu hoạt động của thư viện.
  2. Về vốn tài liệu thư viện
  Được sự quan tâm đầu tư của cấp trên và công tác tham mưu của thư viện trường, thư viện được đầu tư các loại sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách thiếu nhi và sách tham khảo các loại. Đến nay, thư viện trường có một kho sách tương đối đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và tham khảo của CB- GV- NV và học sinh.
  3. Về cán bộ thư viện
  Từ năm 2005 các tài liệu thư viện đã được thiến hành sắp xếp, xử lý kỹ thuật đúng quy định. Thư viện đã thường xuyên tổ chức các hoạt động như: tổ chức giới
  thiệu sách theo chủ điểm, khuyến khích học sinh đọc sách, tổ chức tốt phong trào đọc sách tại trường.
  Đến năm 2015 thư viện đã được Sở Giáo dục công nhận thư viện đạt danh hiệu đạt chuẩn.

Đến năm 2018- 2019 thư viện tiếp tục được Sở Giáo dục công nhận thư viện đạt danh hiệu thư viện Tiên tiến.
4. Quá trình tổ chức thư viện
– Từ năm 2005, thư viện tiến hành sắp xếp lại kho sách, chia ra thành từng loại sách riêng biệt: sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiếu nhi, sách tham khảo sắp theo chủ đề môn học.
– Thực hiện công tác xử lý kỹ thuật thư viện: đóng dấu, dán nhãn, đăng ký, phân loại, mô tả…đúng theo quy tắc về nghiệp vụ thư viện. Tiến hành xây dựng tủ phích thư viện.
– Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo đúng quy định.
– Thường xuyên nghiên cứu, học hỏi để thực hiện tốt công tác tổ chức bạn đọc, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phục vụ cho công tác thư viện. Cải tiến phương pháp xử lý kỹ thuật thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc mô tả tài liệu thư viện. Đổi mới công tác cho học sinh mượn sách theo hướng tự phục vụ nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng sách, tăng cường vòng quay của sách.
– Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, đoàn thể, GVCN trong việc tuyên truyền, giới thiệu sách, phát động phong trào đọc sách, cho học sinh mượn và đọc sách, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo quản sách của thư viện.
– Tổ chức và tăng cường vai trò của nhóm học sinh hỗ trợ trong hoạt động thư viện.
III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN
Qua quá trình phấn đấu thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, thư viện trường THCS Quảng Hải  đã đạt được những kết quả cụ thể sau:
1.Tiêu chuẩn 1 : Về sách báo, tạp chí:
 a.  Sách giáo khoa:

Năm học 2019 – 2020 trường THCS Quảng Hải có đầy đủ sách giáo khoa cho từng  em học sinh, đảm bảo 100% học sinh có sách .

Đảm bảo 100% sách cấp cho giáo viên phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Tổng số bản sách giáo khoa hiện có: 2792 bản, thực hiện lưu kho tối thiểu 3 bản theo quy định

 1. Sách nghiệp vụ của giáo viên:

Tổng số sách nghiệp vụ hiện có 500 bản, thực hiện lưu kho theo quy định.

100% giáo viên đứng lớp có đủ sách nghiệp vụ, các sách nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ , tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên từng chu kỳ.

 1. Sách tham khảo:

Tổng số sách tham khảo là 4699 bản, trong đó mua mới 225 bản.

Việc bổ sung sách: Theo kế hoạch đầu năm của nhà trường.

 1. Báo, tạp chí:

Có đủ các loại báo, tạp chí chuyên môn của nghành quy định theo cấp học của trường THCS. Các loại báo và tạp chí khác đảm bảo từ 6 loại trở lên.

2) Việc thực hiện tiêu chuẩn 2:  Cơ sở vật chất

 • Phòng thư viện:

Vị trí thư viện: Rất thuận lợi cho việc mượn sách, đọc sách cho tất cả giáo viên và  học sinh, đảm bảo đủ ánh sáng, có bàn làm việc cho cán bộ thư viện.

Tổng diện tích phòng thư viện đảm bảo đủ.

Số  chổ ngồi cho giáo viên 20 chỗ và 25 chỗ ngồi cho học sinh.

Có máy vi tính nối mạng Internet. 3 cái

– Trang thiết bị chuyên dùng : Có đủ, được bố trí hợp lý, bao gồm:

+ Tủ trương bày sách 1 cái

+ Các biểu bảng 4 cái

+ Tủ đựng sách 3 cái

+ Kệ đựng báo, tạp chí 1 cái.

3) Việc thực hiện tiêu chuẩn 3: Nghiệp vụ thư viện:

 1. Thực hiện đầy đủ các loại sổ theo quy định. gồm có:
 • Sổ đăng ký tổng quát.
 • Sổ đăng ký cá biệt: Tham khảo, Nghiệp vụ, Thiếu nhi.
 • Sổ đăng ký sách giáo khoa.
 • Sổ đăng ký báo, tạp chí.
 • Sổ kế hoạch
 • Sổ cho giáo viên mượn sách.
 • Sổ cho học sinh mượn sách.
 • Hồ sơ lưu biên bản kiểm kê và thanh lý.
 • Hồ sơ lưu công văn đi đến
 • Hồ sơ mua sắm đầu năm.
 1. Sổ ghi chính xác , đầy đủ rõ ràng, sạch đẹp
 2. 100% các sách , ấn phẩm được đăng ký, mô tả ,phân loại
 3. Các loại sách được phân loại rõ ràng, kho sách được bố trí, sắp xếp hợp lý, đúng nghiệp vụ, trình bày đẹp.
 4. Có thực hiện 2 mục lục phân loại: Sách tham khảo và sách nghiệp vụ.
 5. Có nội quy, lịch mở cửa thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên, học sinh sữ dụng tài liệu và sách ở thư viện.
 6. Có thực hiện biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ bạn đọc, trình bày đẹp, hợp lý
 7. Có thực hiện thư mục phục vụ giảng dạy và học tập.

4) Việc thực hiện tiêu chuẩn 4: Tổ chức hoạt động:

– Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí cấp để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sử dụng nguồn kinh phí vận động từ phụ huynh để trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo theo danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hướng dẫn hàng năm.

– Tổ chức cho học sinh đọc , mượn sách vào các ngày học trong tuần ( theo lịch bạn đọc)

Tổ chức giới thiệu sách mới mỗi tháng một lần ở bảng giới thiệu sách mới và trong buổi chào cờ.

 • Có sưu tầm tư liệu phục vụ dạy và học như : xây dựng một chuyên đề nhằm phục vụ dạy và học.
 • Thư viện thu hút được 100% giáo viên và 75 % học sinh tham gia.

5) Việc thực hiện tiêu chuẩn 5: quản lý thư viện:

– Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý, có kiểm tra theo kế hoạch.

– Có 1 cán bộ thư viện làm công tác thư viện : Chuyên trách về thư viện, thời gian làm công tác thư viện là 14 năm. Đã học xong lớp đại học thư viện thông tin.

– Mạng lưới cộng tác viên thư viện được thành lập theo quyêt  định của hiệu trưởng, với đầy đủ thành phần và học sinh các lớp làm cộng tác viên cho thư viện.

– Có xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện gồm kế hoạch năm, tháng , phù hợp với điều kiện của trường .

– Kiểm kê thư viện hàng năm và thanh lý các sách báo theo quy định.

 IV). PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
Sau khi được công nhận thư viện Đạt chuẩn và thư viện đạt Tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, thư viện trường THCS Quảng Hải tiếp tục giữ vững  thư viện Tiên tiến và phấn đấu xây dựng thư viện xuất sắc. Để thực hiện được, thư viện đề ra một số mục tiêu và giải pháp cụ thể như sau:
1. Các mục tiêu đề ra
– Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất như: bàn ghế ngồi đọc, đảm bảo đủ chổ ngồi cho giáo viên và học sinh, Xây dựng trang trí thêm một phòng đọc đảm bảo đủ diện tích so với yêu cầu của thư viện Tiên tiến.
– Trang bị máy tính được kết nối mạng Internet để khai thác thông tin và tổ chức quản lý thư viện.
– Đầu tư trang bị thêm sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, Đặc biệt là Đủ số lượng sách tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nhu cầu tìm hiểu của giáo viên và học sinh.
– Thực hiện tốt công tác xử lý kỹ thuật thư viện. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như: giới thiệu sách, thi kể chuyện sách, đố vui… nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện. Tổ chức tốt phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh.
– Cải tiến phương pháp tổ chức phục vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc được mượn và đọc sách, tăng cường vòng quay của sách.
– Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý kỹ thuật thư viện để tiết kiệm thời gian xử lý và đảm bảo mỹ thuật.
– Sưu tầm và biên soạn thư mục phục vụ cho giảng dạy và học tập phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu của CB-GV và học sinh.

2. Giải pháp
– Tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu trường và Lãnh đạo ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu cho thư viện.
– Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm trong việc phát động các phong trào đọc sách, các cuộc thi, giáo dục ý thức giữ gìn, bảo quản sách, báo của thư viện trong học sinh, hướng dẫn học sinh mượn và đọc sách đúng mục đích.
– Tăng cường vai trò của tổ công tác thư viện và tổ cộng tác viên thư viện trong công tác tổ chức, sắp xếp và xử lý kỹ thuật.
– Cán bộ thư viện không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu phát triển của thư viện.
Trên đây là kế hoạch xây dựng thư viện  Tiên Tiến của trường THCS Quảng Hải./.

 

Người làm kế hoạch                                                                  Hiệu trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lê                                                                        Mai Thanh Hải