Báo cáo sử dụng phần mềm thiết bị

Tháng Năm 9, 2020 8:29 sáng

15350492_647510145450097_4750395046042855011_n

 

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

Số:       / BCPMTB                                   Quảng Hải, ngày 25  tháng 12  năm 2019

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM THIẾT BỊ

 

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH trường THCS Quảng Hải về việc sử dụng, quản lí phần mềm thiết bị.

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 – 2020 của ban giám hiệu nhà trường

Nay bộ phận thiết bị xin báo cáo đánh giá phần mềm bị như sau:

 I-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1- Tình hình học sinh:

Năm học 2019 – 2020 có tổng số : 7 lớp /181 học sinh

Trong đó:

Khối 6  –  02 lớp / 53 học sinh            Khối 7  –  01 lớp / 37 học sinh

Khối 8  –  02 lớp / 45 học sinh             Khối 9  –  02 lớp / 46 học sinh

2- Tình hình đội ngũ.

Tổng số CB GV NV là : 21  đ/c, trong đó GV: 15 ; CBQL: 02; CNV: 04

3- Đánh giá thuận lợi khó khăn chung trong năm học 2019 – 2020.

3.1 Thuận lợi :

Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH, bước đầu nhà trường đã trang bị được một số thiết bị đồ dùng dạy học hỗ trợ công tác giảng dạy theo hướng đổi mới cho các môn học.

Giáo viên đã vận dụng PP dạy học tích cực, thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học có trong kho thiết bị nhà trường trong các giờ dạy .

Học sinh có ý thức cao trong việc sử dụng thiết bị học tập

Nhà trường cùng bộ phận thiết bị luôn có kế hoạch chủ động trong việc mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học thường xuyên ngay từ đầu năm học nên việc triển khai sử dụng thiết bị dạy học cho các em học sinh luôn đảm bảo yêu cầu.

Nhân viên được phân công phụ trách công tác thiết bị luôn có ý thức cao trong việc bảo quản, sửa chữa thiết bị kịp thời cho giảng dạy.

3.2. Khó khăn:

Số thiết bị đồ dùng dạy học đã được sử dụng lâu năm nên chất lượng đồ dùng không được cao.

Thiết bị dạy học của các môn học số lượng còn hạn chế nên khó khăn trong việc phân bố đồ dùng dạy học theo nhóm để thực hành.

Một số thiết bị độ bền chưa cao, tính chính xác chưa thuyết phục nên việc bảo quản thiết bị, hiệu quả sử dụng thiết bị còn nhiều khó khăn.

  1. Đánh giá ưu điểm, hạn chế khi sử dụng phần mềm quản lí thiết bị:
  2. Ưu điểm:
  • Phần mềm QLTH.VN mảng thiết bị đã hỗ trợ giáo viên trong việc mượn trả nhanh gọn, giúp cho nhân viên quản lý thiết bị kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm thời gian làm việc hơn. Điều này góp phần cải cách thủ tục hồ sơ, sổ sách từ cách truyền thống sang ứng dụng phần mềm tiên tiến với nhiều tiện ích.
  • Bên cạnh đó, giáo viên truy cập vào phần mềm để tìm những thiết bị hiện có với số lượng cụ thể, từ đó dễ dàng đăng ký mượn ngay với nhân viên quản lý thiết bị nhằm phục vụ, hỗ trợ công tác giảng dạy hiệu quả hơn. Tổ trưởng chuyên môn có thể kiểm tra, nếu thiết bị chưa có thì kịp thời phối hợp các thành viên trong tổ tiến hành tự làm đồ dùng dạy học hoặc cùng nhân viên sửa chữa các thiết bị hư hỏng để tiếp tục sử dụng được.
  • Đối với cá nhân tôi – một nhân viên quản lý thiết bị, có thể quản lý và theo dõi tình hình mượn, trả các thiết bị một cách chặt chẽ và tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi thực hiện nhanh các thao tác thống kê, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hay định kỳ về số lượng thiết bị hiện có, thống kê mượn – trả, tình hình sử dụng hay thiết bị tự làm… Công tác đề xuất, tham mưu kịp thời với hiệu trưởng để bổ sung, mua sắm trang thiết bị hàng năm cũng thực hiện tốt hơn. Có thể nói, Phần mềm quản lý thiết bị trường học QLTH.VN của MISA đã cung cấp đầy đủ công cụ xử lý nghiệp vụ trên giao diện như thống kê – báo cáo, khai báo thiết bị tăng – giảm, theo dõi hỏng – mất, thanh lý – kiểm kê, đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị…
  • Mặt khác giáo viên chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có thể truy cập và thực hiện thao tác mượn trả thiết bị đồ dùng rất tiện lợi và đỡ mất thời gian.
  1. Hạn chế:
  • Một số tính năng về phần khai báo chưa rõ ràng.
  • Biểu mẫu nhập chưa thuận lợi.
  1. Kiến nghị, đề xuất:

Phần mềm quản lí thiết bị là một phần mềm tối ưu hiên nay và để khai thác hiệu quả phần mềm kính mong cấp trên nên giảm hồ sơ sổ sách trên giấy vì theo tôi thấy trong phần mềm đã có đầy đủ các loại hồ sơ.

Trên đây là báo cáo sử dụng phần thiết bị của trường THCS Quảng Hải, kính mong BGH trường, PGD tạo điều kiện hơn nữa để thiết bị trường học khai thác tối đa tính năng của phần mềm này.

Nơi nhận:Phòng GD- BGH nhà trường

– Lưu VT, TB.

NGƯỜI BÁO CÁOPHỤ TRÁCH THIẾT BỊ 

 

Cao Minh Ngọc

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU