Kế hoạch công tác tổ hành chính tuần 20 năm học 2018 – 2019

Tháng Một 7, 2019 9:57 sáng

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐÔN

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ HÀNH CHÍNH TUÂN 20

THƯ/NGÀY PHẦN HÀNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ
          Thứ 2

07/01/2019

Văn phòng Kế toán 

Thư viện

 

 

 

Thiết bị

Theo dõi công văn đi đếnChuẩn bị HS cho học kỳ IILên kế hoạch đầu tuần

Làm các loại hồ sơ, biểu mẫu

Cho GV mượn sách

HS đọc sách tại thư viện

Vào sổ nhật ký bạn đọc

Hoàn thiện HS mua sách

Vệ sinh sắp xếp phòng kho thiết bị

Chuẩn bị đồ dùng cho GV Và HS

    

       Thứ 3

08/01/2019

Văn phòngKế toán Thư viện

 

 

 

 

Thiết bị

Làm các loại báo cáo cuối học INộp đối chiếu quý, năm tại kho bạcChốt các loại quỹ với đ/c NgọcLớp 6 mượn, trả sách

Hướng dẫn HS đọc sách báo thư viện

Giáo viên mượn sách

Cập nhật vào sổ nhật ký bạn đọc

Làm thư mục phục vụ học kỳ II

Quét dọn phòng bộ môn sinh học

Chuẩn bị đồ dùng cho GV Và HS

Cập nhật sổ theo dõi và sử dụng thiết bị

    

 

    Thứ 4

09/01/2019

Văn phòngKế toán  

Thư viện

 

 Thiết bị

Báo cáo các loại biểu mẫu học kỳ ILàm danh sách bảo vệ, công tác phí đầu năm tại trườngNộp danh sách tại kho bạcCho giáo viên mượn sách

Lớp 7A mượn sách

Lớp 7B trả sách

Hướng dẫn HS đọc sách báo tại thư viện

Cập nhật sổ nhật ký ban đọc

Quét dọn phòng bộ môn vật lý

Chuẩn bị đồ dùng cho GV Và HS

Cập nhật sổ theo dõi và sử dụng thiết bị

 

  Thứ 510/01/2019 Văn phòngKế toán Thư viện

 

 

 

 

Thiết bị

Theo dõi công văn đến, làm các loại báo cáoLàm dự toán bảng lương tại trườngĐi nộp bảng lương tại kho bạcLớp 8A mượn sách

Lớp 8B trả sách

Cho GV mượn sách

Làm phích sách mới

Cập nhật vào sổ nhật ký bạn đọc

Quét dọn  phòng bộ môn Hóa

Chuẩn bị đồ dùng cho GV Và HS

Cập nhật sổ theo dõi và sử dụng thiết bị

    

      Thứ 6

11/01/2019

Văn phòngKế toán Thư viện

 

 

 

 

Thiết bị

Phát bằng cho HS tốt nghiệpLàm việc tại trườngGiao ban cuối tuầnLớp 9 A mượn sách

Lớp 9 B trả sách

Cho GV mượn sách

Hướng dẫn học sinh đọc sách báo tại thư viện

Cập nhật vào sổ nhật ký bạn đọc

Quét dọn phòng kho thiết bị

Chuẩn bị đồ dùng cho GV Và HS

Cập nhật sổ theo dõi và sử dụng thiết bị

    

Thứ 7

12/01/2019

Văn phòngKế toán Thư viện

 

 

 

Thiết bị

Làm kế hoạch phương hướng học kỳ IILàm việc tại trườngThống kê HN, CN tại trườngCho GV mượn sách

Làm phần mềm thư viện

Tập hợp cuối tuần

Chuẩn bị sách phục vụ tuần học mới

Vệ sinh phòng kho thiết bị

Chuẩn bị đồ dùng cho GV Và HS

Cập nhật sổ theo dõi và sử dụng thiết bị

 

                                               Quảng Hải, ngày 07 tháng 01 năm 2018

                                                                  TỔ TRƯỞNG

 

                                                                Cao Minh Ngọc