Kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời

Tháng Mười 2, 2020 3:37 chiều

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH& THCS QUẢNG HẢI Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
NĂM 2020

Thực hiện công văn số 1370/ CV-BCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh .
Công văn số 2389/ SGDĐT- GDCNTX ngày25 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.
Công văn số 112/ PGDĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.
Trường TH& THCS Quảng Hải xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích.
– Nâng cao nhận thức cho CB- GV- NV về học tập suốt đời và hưởng ứng tinh thần xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
– Giúp cho CB- GV-NV trong nhà trường nâng cao khả năng và tinh thần học tập, tìm tòi học hỏi các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
– Tạo cơ hội cho học sinh được tham gia học tập, sinh hoạt, giúp cho các em có kiến thức, kỷ năng giao tiếp mạnh dạn, nâng cao kỷ năng sống, hiểu biết về các lĩnh vực đời sống xã hội và biết cách phòng chống các tai nạn, thương tích trong nhà trường.
2.Yêu cầu:
– Mỗi CB- GV- NV thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, phối hợp giữa Ban giám hiệu , Chi bộ nhà trường , Công đoàn nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ” bắt đầu từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020. Với với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”
– Mỗi CB- GV- NV phải phát huy cao tinh thần tự học và sáng tạo nhằm tìm ra các phương pháp dạy học tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục.
– Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể học sinh trong nhà trường, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời , hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
II . Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
* Thời gian:
Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 Lễ khai mạc: Lúc 7h ngày 01/10/2020 Lễ tổng kết Lúc 15 giờ ngày 7/10/2020
* Thành phần:
– Toàn thể CB-GV- CNV và HS toàn trường.
– Đại biểu: Ban đại diện UB Xã, PHHS , Hội khuyến học xã, đại diện lãnh đạo trường mầm non; các tổ chức đoàn thể xã hội trong trường.
* Địa điểm: Trên sân trường TH& THCS Quảng Hải.
III. Tổ chức các hoạt động:
– Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề : “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng trong toàn trường về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;
– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… với những nội dung thiết thực. Cuối tuần lễ tổ chức tổng kết khen thưởng những điển hình tiên tiến dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động tốt.
– Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.
IV. Chương trình tổ chức trong ngày khai mạc.
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
– Đọc diễn văn khai mạc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
– Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
– Đại biểu phát biểu ý kiến
– Phát biểu của đại diện học sinh.
– Bế mạc.
V. Phân công nhiệm vụ
1. Đ/c: Mai Thanh Hải. Hiệu trưởng nhà trường: Phụ trách chung- Đọc diễn văn khai mạc hưởng ứng tuần lễ.
2. Đ/c: Phan Thanh Tuấn và Đ/c Cao Thị Tương. Phó Hiệu trưởng. Xây dựng chương trình, Phát động phong trào đọc sách trong nhà trường, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, tổ chức các hoạt động khuyến học trong trường với những nội dung thiết thực
3. Đ/c: Nguyễn Thị Hải. Nhân viên thư viện : Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch của trường. Tổng hợp kết quả hoạt động của các bộ phận có liên quan trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để báo cáo về Phòng giáo dục theo quy định.
Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, phát động tuần lễ đọc sách, sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp.
4. Đ/c: Dương Thị Thu Lan. Tổng phụ trách Đội: Tổ chức ổn định nề nếp của học sinh, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019. Chỉ đạo sắp xếp học sinh trong quá trình thực hiện buổi lễ.
5. Đ/c: Cao Minh Ngọc. Nhân viên thiết bị: Phụ trách trang trí, treo băng rôn
6. Đ/c: Trần Thị Ngoan. Giáo viên tin học: Viết tin bài, các hình ảnh về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 cập nhật lên trang Web của trường.
7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồi. Nhân viên văn phòng: In ấn, gửi giấy mời, kinh phí thực hiện buổi lễ.
Trên đây là kế họach “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020”. Ban Giám Hiệu, Chi bộ, Công đoàn trường TH&THCS Quảng Hải triển khai. Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Quảng Hải, ngày 30 tháng 9 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Mai Thanh Hải