Kế hoạch tuần 33

Tháng Tư 3, 2017 3:15 chiều

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

KẾ HOẠCH TUẦN 33( TUẦN 13 HK II)

  NĂM HỌC 2016-2017

Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thiên Nghiêng

Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn

  • Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 33(Tuần 13 HK II).

   –   Duy trì nề nếp học tập, thường xuyên cập nhật số lượng hs.

–   Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8.

–   Thưc hiện tốt quy chế chuyên môn.

–   Dạy bù chương trình.

   –    Lao động chăm sóc bồn hoa, vệ sinh khuôn viên.

         Nội dung trọng tâm hàng ngày ngoài dạy học.

 

Thứ ngày Nội dung trong tuần

Buổi sáng

Buổi chiều
2

03- 04

 

HBT. Họp hiệu trưởng

SHCM. BDHSG, Lao động,
3

04-04

 

HBT

BDHSG các khối lớp.

HBTrợ

4

05-04

 

HBT

BDHSG các khối lớp.

HBTrợ

5

06- 04

Nghĩ Giổ Tổ Hùng Vương  
6

07-04

HBT.

HT họp ở Trung tâm văn hóa TXBĐ

BDHSG các khối lớp.

Giao ban

7

08-04

HBT  
CN

09-04

   

                                                                                                                                                         

    Hiệutrưởng

                                                                                                   

 

                                                   Mai Thanh Hải