Kê hoạch tuần 34

Tháng Tư 10, 2017 9:23 sáng

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

KẾ HOẠCH TUẦN 32( TUẦN 12 HK II)

  NĂM HỌC 2016-2017

Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thiên Nghiêng

Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải

  • Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 333(Tuần 13 HK II).
  • Học bổ trợ.

–   Duy trì nề nếp học tập, thường xuyên cập nhật số lượng hs.

–   Tăng cường bồi dưởng học sinh giỏi lớp 6,7,8.

–   Thưc hiện tốt quy chế chuyên môn.

   –    Lao động chăm sóc bồn hoa, vệ sinh khuôn viên.

         Nội dung trọng tâm hàng ngày ngoài dạy học.

 

Thứ ngày Nội dung trong tuần

Buổi sáng

Buổi chiều
2

10- 04

 

HBT.

 

SHCM. BDHSG, Lao động,

3

11-04

 

HBT

HBTrợ
4

12-04

 

HBT

HBTrợ , BDHSG
5

13- 04

HBT HBTrợ, BDHSG
6

14-04

HBT HBTrợ BDHSG, giao ban
7

15-04

HBT  
CN

16-04

   

                                                                                                                                                         

    Hiệutrưởng

                                                                                                  

 

                                                   Mai Thanh Hải