Kế hoạch tuần 35

Tháng Tư 15, 2017 7:23 sáng

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

KẾ HOẠCH TUẦN 35( TUẦN 15 HK II)

  NĂM HỌC 2016-2017

Giáo viên trực tuần:  Trần Thị Hiền Anh

Trực Lãnh đạo:   Lê Thanh Hoàn

  • Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 34(Tuần 14 HK II).
  • Học bổ trợ.

–   Duy trì nề nếp học tập, thường xuyên cập nhật số lượng hs.

–   Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8.

–   Thưc hiện tốt quy chế chuyên môn.

   –    Lao động chăm sóc bồn hoa, vệ sinh khuôn viên.

         Nội dung trọng tâm hàng ngày ngoài dạy học.

 

Thứ ngày Nội dung trong tuần

Buổi sáng

Buổi chiều
2

17- 04

 

HBT.

 

SHCM. BDHSG, Lao động,

3

18-04

 

HBT, Thi thực hành TPT Đội

Đ/c Hải dự khai mạc hội thi

HBTrợ, BDHSG
4

19-04

 

HBT

HBTrợ, BDHSG
5

20- 04

HBT HBTrợ, BDHSG
6

21-04

HBT, Nộp đề KSCL Kỳ II HBTrợ BDHSG, giao ban
7

22-04

HBT  
CN

23-04

Thi tiếng Anh A2  

                                                                                                                                                         

    Hiệutrưởng

                                                                                                  

 

                                                   Mai Thanh Hải