Kế hoạch tuần 36

Tháng Tư 24, 2017 8:45 sáng

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

KẾ HOẠCH TUẦN 36( TUẦN 16 HK II)

  NĂM HỌC 2016-2017

Giáo viên trực tuần:  Nguyễn Thị Thương

Trực Lãnh đạo:   Mai Thanh Hải

  • Trọng tâm của tuần:  Thực hiện chương trình tuần 35(Tuần 15 HK II).
  • Tập luyện, tổng duyệt nghi thức đội, dự thi tại trường THCS Quảng Sơn

–   Duy trì nề nếp học tập, thường xuyên cập nhật số lượng hs.

–   Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8.

–   Họp phụ huynh lớp 9 bàn về công tác hướng nghiệp

–   Thưc hiện tốt quy chế chuyên môn.

   –    Lao động chăm sóc bồn hoa, vệ sinh khuôn viên.

         Nội dung trọng tâm hàng ngày ngoài dạy học.

 

Thứ ngày Nội dung trong tuần

Buổi sáng

Buổi chiều
2

24- 04

 

HBT.

 

SHCM. BDHSG, Lao động,

3

25-04

 

HBT

Tập nghi thức đội
4

26-04

 

Thi nghi thức đội tại trường THCS Quảng Sơn, tất cả giáo viên dẩn học sinh dự thi

Dạy TKB thứ 4
5

27- 04

HBT HBTrợ, BDHSG
6

28-04

HBT 13h45 HBTrợ BDHSG, 16h   giao ban, Họp p.h lớp 9
7

29-04

HBT  
CN

30-04

   

                                                                                                                                                         

    Hiệutrưởng

                                                                                                   

 

                                                   Mai Thanh Hải