Tổ Chức

44454510.954

– Chi bộ:

Bí thư : Đồng chí Mai Thah Hải

P. Bí thư: Đồng chí Lê Thanh Hoàn

Cấp ủy: Đồng chí Phan Thị Soa

– Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng: Thầy giáo Mai Thanh Hải

P. Hiệu trưởng: Thầy giáo Lê Thanh Hoàn

– Tổ chức đoàn thể:

+ Công đoàn nhà trường:

CTCĐ: Lê Thanh Hoàn

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

BTCĐ: Cao Minh Ngọc

+ Đội TNTP Hồ Chí Minh

TPTĐ: Dương Thị Thu Lan

– Tổ chuyên môn

+ Tổ KHTN:

Tổ trưởng: Trương Minh Quảng

Tổ phó: Trương Thị Kim Ngân

+ Tổ KHXH:

Tổ trưởng: Phan Thị Soa

Tổ phó: Nguyễn Thị Thương

+ Tổ Hành chính:

Tổ trưởng: Cao Minh Ngọc

Tổ phó: Nguyễn Thị Lê